Kỷ luật cán bộ tại Tổng Công ty đường cao tốc Việt Nam

(Dân trí) - Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp kỷ luật các cá nhân vi phạm tại Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).

Ngày 1/9, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự; Giám đốc Ban Quản lý khai thác; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam thuộc VEC.

Kỷ luật cán bộ tại Tổng Công ty đường cao tốc Việt Nam - 1

Các cán bộ vi phạm của VEC vừa bị kỷ luật khiển trách.

Cụ thể, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Mai Đức Quỳnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VEC nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Giám đốc Ban Tổ chức - Nhân sự VEC.

Ông Mai Đức Quỳnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ VEC trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án đường cao tốc.

Cá nhân ông Quỳnh có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong việc để quá thời hạn bổ nhiệm lại đối với 10 cán bộ, vi phạm Quy định số 287-QĐ/TW và Nghị định số 97/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hà Bắc Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VEC nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Giám đốc Ban Quản lý khai thác VEC.

Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VEC nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Giám đốc Ban Quản lý khai thác ông Hà Bắc Sơn cùng chịu trách nhiệm về vi phạm, khuyết điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ VEC trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án đường cao tốc.

Cá nhân ông Sơn có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm trong việc đàm phán, lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp đầu tư các trạm dừng nghỉ, vi phạm Quy định số 287-QĐ/TW và Quyết định số 1202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo quyết định này, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Bùi Đình Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VEC nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam.

Tin liên quan