Thứ ba, 28/05/2019 - 14:00

Kiểm toán tại Vietlott: Chưa có trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu tham nhũng

Dân trí

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam – Vietlott.

Báo cáo cho biết, tổng doanh thu của Vietlott năm 2017 đạt 3.142 tỷ đồng, không có chênh lệch sau kiểm toán.

Tổng lợi nhuận trước thuế là 270,8 tỷ đồng, thấp hơn số liệu sau kiểm toán là gần 2,5 tỷ đồng. Tổng cộng thuế và các khoản phải nộp khác là hơn 235,7 tỷ đồng, thấp hơn 2,9 tỷ đồng sau kiểm toán.

Kiểm toán tại Vietlott: Chưa có trường hợp vi phạm hoặc có dấu hiệu tham nhũng - 1

Đã có khá nhiều cửa hàng Vietlott đóng cửa, ngay cả khi có giải cao (Ảnh minh họa) 

Kiểm toán Nhà nước cho biết, sau khi điều chỉnh số liệu theo kết quả kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính cơ bản đã phản ánh trung thực, hợp lý cả về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như kết quả kinh doanh.

Theo đó, nguồn vốn tại thời điểm cuối năm 2017 tăng 10,26 tỷ đồng; chi phí giảm 2,49 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 2,49 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, Vietlott có tổng tài sản bằng tiền và các khoản tương đương tiền là 810,5 tỷ đồng, trong đó tiền mặt tại quỹ là 83,8 triệ đồng, tiền gửi thanh toán và tiền gửi kỳ hạn ngắn (dưới 3 tháng) là 810,4 tỷ đồng.

Năm 2017, Vietlott thực hiện thanh toán trên 15 tài khoản mở tại 3 ngân hàng là: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Trong đó, Vietlott gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt với số tiền là 300 tỷ đồng. Quan kiểm toán cho thấy lãi suất có kỳ hợp phù với lãi suất tại 4 NHTM nhà nước.

Nợ ngắn hạn phải trả tại thời điểm 31/12/2017 là hơn 644,7 tỷ đồng, trong đó trả người bán ngắn hạn là 123,2 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn là 61,17 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 94,8 tỷ đồng…

Qua kiểm toán cho thấy, cơ bản Vietlott đã thực hiện theo dõi quản lý các khoản phải thu, phải trả đúng quy định. Tuy nhiên chưa ghi nhận phải trả tiền trúng thưởng liên quan bù giải mồi Jackpot Mega 6/45, số tiền 9,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong công tác quản lý chi phí kinh doanh còn có tồn tại: Chưa loại trừ ra khỏi chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí trả thưởng cho các giải cố định chưa thực tế trả cho người trúng thưởng theo quy định.

Bên cạnh việc kiểm toán hoạt động kinh doanh, đầu tư, tại báo cáo này, Kiểm toán Nhà nước cũng đã có kết luận về việc tuân thủ Luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Vietlott.

Theo đó cơ quan kiểm toán cho biết tại Vietlott, công tác phòng chống, tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được triển khai, thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và các công văn chỉ đao của Bộ Tài chính. Theo báo cáo trong năm 2017 chưa có trường vi phạm hoặc có dấu hiệu tham nhũng.

Nguyễn Khánh