1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Không phải đóng thuế thu nhập ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về

(Dân trí) - Chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài được chuyển ngoại tệ về nước phù hợp với quy định. Đặc biệt, người thụ hưởng sẽ không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố văn bản hợp nhất về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.

Không phải đóng thuế thu nhập ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về
Người thụ hưởng sẽ không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 

Theo văn bản này, Chính phủ khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài được chuyển ngoại tệ về nước phù hợp với quy định và có nhu cầu gửi tiền về nước.

Cùng với đó, người nước ngoài chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam với mục đích giúp đỡ gia đình, thân nhân hay vì mục đích từ thiện khác cũng được khuyến kích và thực hiện như người Việt Nam ở nước ngoài theo quy định.

Người thụ hưởng có thể nhận bằng tiền VND hoặc bằng ngoại tệ theo yêu cầu và không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.

Người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài được chuyển ngoại tệ từ nước ngoài vào Việt Nam dưới các hình thức như: Chuyển ngoại tệ thông quá các tổ chức tín dụng được phép, thông qua các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính bưu chính quốc tế, cá nhân mang theo người vào Việt Nam.

Trong đó, cá nhân ở nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam có mang theo ngoại tệ hộ cho người Việt Nam ở nước ngoài phải kê khai với hải quan cửa khẩu số ngoại tệ mang hộ từ nước ngoài gửi về cho người thụ hưởng ở trong nước.

Người thụ hưởng trong nước có thể nhận bằng ngoại tệ hoặc tiền Việt Nam theo yêu cầu. Trong trường hợp nhận bằng ngoại tệ, người thụ hưởng có thể bán cho các tổ chức tín dụng được phép, chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ cá nhân và được sử dụng theo các quy định. Đặc biệt, người thụ hưởng sẽ không phải đóng thuế thu nhập đối với các khoản ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về.

Nguyễn Hiền
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước