1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Khi nào giá điện tăng, liệu có tăng trên 10%?

Văn Hưng

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh tăng giá điện phải căn cứ vào yếu tố đầu vào, tình hình tài chính của EVN, điều hành vĩ mô, lạm phát…

Chiều 31/3, Bộ Công Thương tổ chức họp báo công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương cho thấy năm 2021, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện là 419.031 tỷ đồng, năm 2022 là 493.265 tỷ đồng (bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành).

Theo đó, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2021 là 1.859,90 đồng/kWh, tăng 1,84% so với năm 2020; giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng/kWh, tăng 9,27% so với năm 2021.

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2021 là 225,30 tỷ kWh, tăng 3,8% so với năm 2020. Doanh thu bán điện thương phẩm năm 2021 là 418.056 tỷ đồng, tăng 5,9% so với năm 2020. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2021 là 1.855,57 đồng/kWh, tăng 1,94% so với năm 2020.

Khi nào giá điện tăng, liệu có tăng trên 10%? - 1

Ban chủ tọa tại họp báo của Bộ Công Thương chiều nay (Ảnh: Văn Hưng).

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2022 là 242,72 tỷ kWh, tăng 7,73% so với năm 2021. Doanh thu bán điện thương phẩm năm 2022 là 456.971 tỷ đồng, tăng 9,31% so với năm 2021. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2022 là 1.882,73 đồng/kWh, tăng 1,46% so với năm 2021.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN lỗ 36.294 tỷ đồng. Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2022 là 10.058 tỷ đồng.

Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN lỗ 26.235 tỷ đồng (không tính tới thu nhập từ sản xuất khác).

Trước việc giá thành sản xuất kinh doanh điện tăng trong thời gian qua, phóng viên đặt câu hỏi tới lãnh đạo Bộ Công Thương khi nào tăng giá điện, thông tin giá điện bình quân sẽ tăng trên 10% có đúng hay không.

Trả lời báo chí, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), cho biết việc điều chỉnh giá điện năm 2023 căn cứ vào nhiều yếu tố như yếu tố đầu vào, tình hình tài chính của EVN, vĩ mô, lạm phát. Việc tăng giá điện phải báo cáo Thủ tướng xem xét, tùy theo mức điều chỉnh, sẽ thuộc thẩm quyền của các đơn vị khác nhau.

Khi nào giá điện tăng, liệu có tăng trên 10%? - 2

Thời gian qua, EVN nhiều lần xin tăng giá điện (Ảnh: EVN).

"Nếu các yếu tố đầu vào làm giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 3% trở lên, giá điện sẽ được phép điều chỉnh tăng, nếu giảm sẽ được điều chỉnh giảm", ông Hòa nói. Theo quy định, nếu giá điện được tính toán tăng dưới 5%, thẩm quyền sẽ thuộc EVN, 5-10% thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương, 10% trở lên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực thông tin thêm thời gian qua, EVN đã xây dựng phương án tăng giá điện và báo cáo các cấp có thẩm quyền. Bộ Công Thương cũng đang xem xét, xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân 2023 và báo cáo Thủ tướng theo quy định.

Trước đó, Chính phủ ban hành khung giá bán lẻ điện bình quân mới, với mức tối thiểu (chưa bao gồm thuế GTGT) là 1.826,22 đồng/kWh, tối đa là 2.444,09 đồng/kWh. So với khung cũ, giá tối thiểu tăng 220,03 đồng/kWh (tương đương tăng 13,7%); giá tối đa tăng 537,67 đồng/kWh (tương đương tăng 28,2%).