Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 245 triệu đồng

Việt Đức

(Dân trí) - Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt do cho cổ đông cá nhân vay hàng trăm tỷ đồng, công bố thông tin không đầy đủ theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG).

Doanh nghiệp của Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông. Cụ thể, trong năm 2021, công ty có khoản giao dịch cho vay với bên liên quan là cổ đông cá nhân.

Hoàng Anh Gia Lai còn bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu sử dụng trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nghị quyết HĐQT ngày 2/1/2021 thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, nhóm công ty liên quan trong năm 2021.

Doanh nghiệp phố núi còn bị phạt tiền 60 triệu đồng theo do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.

Như vậy, tổng số tiền Hoàng Anh Gia Lai phải nộp phạt là 245 triệu đồng.

Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 245 triệu đồng - 1

Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (trái) và Tổng giám đốc Võ Trường Sơn tại đại hội cổ đông thường niên 2022 (Ảnh: HAG).

Tại thời điểm cuối năm 2021, Hoàng Anh Gia Lai cho ông Nguyễn Kim Luân vay hơn 251 tỷ đồng, ông Lê Văn Thạch vay 15 tỷ đồng. Đây là hai cá nhân vay tiền của công ty được hạch toán dưới quan hệ "người liên quan". 

Còn theo báo cáo tài chính mới nhất, đến cuối tháng 6, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang cho vay nhiều cá nhân như ông Nguyễn Kim Luân, bà Nguyễn Thị Huyền, ông Nguyễn Ngọc Mai, ông Lê Văn Thạch, ông Trần Quang Dũng với tổng số tiền gần 600 tỷ đồng.

Bảy tháng đầu năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đã đạt doanh thu thuần gần 2.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 657 tỷ đồng, đạt 58% so với kế hoạch năm nay.