Hộ kinh doanh có thể chỉ phải đóng thuế một lần vào cuối năm

(Dân trí) - Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thay vì phải nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân trong từng quý thì được gia hạn thời gian nộp thuế chậm nhất đến ngày 31/12.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022. Chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Trong dự thảo nghị định, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 5 và quý I; gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 và quý II; gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7; gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng theo quy định.

Với đề xuất trên, tổng số thuế gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8 và quý I, quý II là khoảng 53.300 - 54.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách Nhà nước của năm 2022 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách trước ngày 31/12.

Hộ kinh doanh có thể chỉ phải đóng thuế một lần vào cuối năm - 1

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn 3 tháng thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hai quý trên, ước tính số thuế được gia hạn khoảng 51.000-52.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 31/12. Số thuế được gia hạn vào khoảng 15.304 tỷ đồng, nhưng số thu ngân sách của năm 2022 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào trước ngày 31/12.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp kỳ đầu năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5. Dự kiến số tiền được gia hạn khoảng 3.500 - 3.700 tỷ đồng.

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động nên Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc gia hạn nhiều loại thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp được dư luận đánh giá cao. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp, bởi trong một thời gian, doanh nghiệp có thêm nguồn vốn lớn, thay vì nộp thuế cho Nhà nước, thì dành nguồn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, từ đó sẽ quay trở lại đóng góp cho ngân sách Nhà nước.