Hạn mức bảo hiểm tiền gửi nâng lên 125 triệu đồng

(Dân trí) - So với mức 75 triệu đồng kéo dài từ năm 2017, hạn mức bảo hiểm tiền gửi đã tăng thêm 50 triệu đồng.

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 32/2021/QĐ-TTg quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm của tổ chức bảo hiểm tiền gửi đối với người được bảo hiểm tiền gửi. 

Theo đó, số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125 triệu đồng, thay vì 75 triệu đồng như trước.

Hạn mức bảo hiểm tiền gửi nâng lên 125 triệu đồng - 1

Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng (Ảnh: VGP).

So với mức 75 triệu đồng kéo dài từ năm 2017, hạn mức bảo hiểm tiền gửi đã tăng thêm 50 triệu đồng. 

Quyết định 32 có hiệu lực từ ngày 12/12/2021, thay thế Quyết định số 21 ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, hạn mức trả tiền bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017.