Thứ tư, 04/11/2020 - 05:00

Hải quan nói dự thảo Luật Biên phòng có chồng chéo, đề nghị sửa đổi

Dân trí

Tổng cục Hải quan vừa phát đi văn bản cho rằng dự thảo Luật Biên phòng chồng chéo, mở rộng phạm vi và yêu cầu cơ quan soạn thảo sửa đổi, hiệu chỉnh cho phù hợp.

Cụ thể, tại Dự thảo Luật Biên phòng được đưa ra lấy ý kiến, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã đưa ra một số vấn đề cho rằng Luật này chồng chéo, "lấn sân" sang lĩnh vực hải quan.

Hải quan nói dự thảo Luật Biên phòng có chồng chéo, đề nghị sửa đổi - 1

Tổng cục Hải quan cho rằng, những điều chỉnh về phạm vi và mức độ của dự thảo Luật Biên phòng chồng chéo sang lĩnh vực hải quan

Cụ thể, văn bản kiến nghị của Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành nêu rõ, tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam quy định nhiệm vụ của biên phòng “đảm bảo việc thi hành pháp luật ở khu vực biên giới, cửa khẩu”.

Tuy nhiên, Hải quan khẳng định, việc quy định như dự thảo có phạm vi rất rộng, chưa rõ ràng. Tổng cục Hải quan đề nghị Ban soạn thảo Luật rà soát, nghiên cứu chỉ rõ giới hạn, phạm vi cụ thể, rõ ràng của Bộ đội biên phòng là đảm bảo thi hành pháp luật biên phòng. Đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nội dung trên như sau: “đảm bảo việc thi hành Luật này ở khu vực biên giới, cửa khẩu”.

Tại điểm d khoản 2 Điều 10 dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam quy định nguyên tắc phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng: “Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trên cùng một địa bàn thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều cơ quan, tổ chức, lực lượng; cơ quan, tổ chức, lực lượng nào phát hiện trước thì xử lý theo quy định của pháp luật”.

Theo Tổng cục Hải quan, quy định này không phù hợp, chồng chéo, mâu thuẫn với quy định của Luật Hải quan, cụ thể cơ quan này đưa ra hàng loạt quy định trong luật và Nghị định như khoản 2 Điều 7 và khoản 1 Điều 88 Luật Hải quan, khoản 2 Điều 10 và khoản 1 Điều 12 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 10/5/2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 2 Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 6/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ... đều quy định rất rõ quyền hạn và trách nhiệm của lực lượng hải quan khi thực thi công vụ đơn lẻ và kết hợp với các lực lượng khác.

Cụ thể như, tại khoản 1 Điều 88 Luật Hải quan quy định “Trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trường hợp hàng hóa, phương tiện vận tải chưa đưa ra khỏi phạm vi địa bàn hoạt động hải quan mà cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó báo ngay cho cơ quan hải quan để kiểm tra, xử lý.”

Theo văn bản của Tổng cục Hải quan, Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã giao hải quan trong địa bàn hoạt động hải quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Việc dự thảo Luật Biên phòng quy định như trên là không phù hợp, chồng chéo với Luật Hải quan.

Tổng cục Hải quan cho rằng, dự thảo Luật quy định nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm soát qua lại biên giới. Việc này chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan kiến nghị cơ quan soạn thảo Luật Biên phòng sửa đổi, bổ sung: Khoản 5 Điều 13 dự thảo Luật đề nghị sửa thành “Kiểm soát người xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý theo quy định của pháp luật; Kiểm soát phương tiện xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới ngoài địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật”;Bỏ đoạn “kiểm soát qua lại biên giới”.

Sửa đổi Khoản 3 Điều 14 Dự thảo Luật quy định quyền hạn của Bộ đội Biên phòng “kiểm tra, kiểm soát, xử lý phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới ngoài địa bàn hoạt động hải quan” hoặc bỏ nội dung này vì khoản 2 Điều 14 đã quy định quyền hạn của Bộ đội Biên phòng “Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật ở biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật” để tránh nhầm lẫn, trùng chéo với thẩm quyền của cơ quan hải quan.

An Linh

Đáng quan tâm