Hải Phòng sẽ tiếp tục xây dựng đề án về khu thương mại tự do

(Dân trí) - Thành phố Hải Phòng sẽ nghiên cứu tổng thể, xây dựng Đề án lập Khu thương mại tự do, báo cáo Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Hải Phòng sẽ tiếp tục xây dựng đề án về khu thương mại tự do - 1

Đại biểu Lã Thanh Tân - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng (Ảnh: QH).

Tại phiên thảo luận Quốc hội ngày 27/10, đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng - cho hay, Thành phố Hải Phòng đã có đề xuất về cơ chế chính sách phát triển khu thương mại tự do.

Theo đại biểu, đề xuất này đột phá, chưa từng có tiền lệ, thể hiện tinh thần quyết tâm của Chính phủ và thành phố Hải Phòng. Hiện nay, khái niệm khu thương mại tự do chưa được đề cập đến trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Do đó, đại biểu Tân cho biết, để thực hiện chủ trương này trong nghị quyết của Bộ Chính trị, trước hết cần xác định khái niệm về khu thương mại tự do, cơ quan có thẩm quyền thành lập, phạm vi, ranh giới và ban hành cơ chế chính sách, nguyên tắc xây dựng các cơ chế, chính sách áp dụng cho khu thương mại tự do để làm cơ sở, căn cứ.

Việc quy định hình thành khu thương mại tự do, theo ông Tân, là vấn đề quan trọng không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn liên quan đến yếu tố quốc phòng, an ninh, hội nhập, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vấn đề này cũng không chỉ dừng ở phạm vi của cơ chế, chính sách đặc thù riêng lẻ mà gắn với việc xây dựng các thể chế, thiết chế pháp luật có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Đồng thời, cơ chế chính sách áp dụng cho khu thương mại tự do sẽ có những quy định mới có thể vượt lên trên các luật hiện hành như Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật về thuế...

Vì vậy, ông Tân cho biết, sau khi nghị quyết được Quốc hội thông qua, thành phố Hải Phòng sẽ nghiên cứu tổng thể, kỹ lưỡng xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do, có đề xuất nhằm đảm bảo tính định hướng, tính cụ thể, đủ nội hàm chính sách, báo cáo Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) cũng cho biết, việc thành lập khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng như đề xuất vừa qua là mô hình mới, chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Mô hình này, theo đại biểu Sơn, có nhiều yếu tố phức tạp, không chỉ dưới góc độ kinh tế mà còn dưới góc độ quốc phòng, an ninh, hội nhập, ổn định, chính trị xã hội. Vì vậy, đại biểu đề nghị phải có sự nghiên cứu hết sức tổng thể về mô hình quản lý cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho khu thương mại tự do, không chỉ riêng cho thành phố Hải Phòng mà còn có thể nghiên cứu để áp dụng ở các địa phương khác để báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Giải trình trước Quốc hội các ý kiến đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Nguyễn Chí Dũng cũng cho biết việc lập khu thương mại tự do là một vấn đề mới, mới dừng ở mức ý tưởng, chưa có đề án, chưa có chủ trương.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, ông Dũng thông tin các cơ quan có liên quan sẽ phối hợp với thành phố Hải Phòng để nghiên cứu đề án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về chủ trương rồi sau đó sẽ trình cho Quốc hội vào thời điểm thích hợp.