1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Gần 5.900 tỷ đồng cho vay của Hoàng Anh Gia Lai chưa được cổ đông cho phép

(Dân trí) - Kiểm toán Ernst & Young cho biết, tại thời điểm ngày 30/6, Hoàng Anh Gia Lai đang có 772 tỷ đồng khoản vay ngắn hạn và 5.198 tỷ đồng khoản vay dài hạn cho các bên liên quan vay nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Điều này là trái với quy định hiện hành tại Thông tư 121 của Bộ Tài chính

Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ hơn 1.000 tỷ đồng nửa đầu năm
Hoàng Anh Gia Lai báo lỗ hơn 1.000 tỷ đồng nửa đầu năm

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) vừa công bố báo cáo tình hợp nhất bán niên đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (EY).

Kiểm toán EY đã nhấn mạnh một số vấn đề trong báo cáo này. Cụ thể, vào ngày 30/6, HAGL có các khoản vay và trái phiếu phải trả là 26.684 tỷ đồng, trong đó, 12.343 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ ngày 30/6. Đồng thời, tập đoàn đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Ngoài ra, HAGL còn có khoản nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn trị giá 5.788 tỷ đồng vào ngày 30/6 cũng như đã phát sinh khoản lỗ thuần trị giá 1.191 tỷ đồng trong kỳ kế toán 6 tháng đầu năm.

Tại ngày lập báo cáo tài chính này, HAGL đang trong quá trình chờ nhận được văn bản phê duyệt chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu nói trên.

“Nếu việc tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu nói trên không được thực hiện, những vấn đề đã đề cập cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục để lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của tập đoàn”, đơn vị kiểm toán cho biết.

Theo báo cáo tài chính của HAGL, tại ngày 30/6, tập đoàn này có 11.928 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, giảm gần 1.300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong khi đó, nợ ngắn hạn đã tăng 4.500 tỷ đồng so với đầu năm lên 17.715 tỷ đồng. Đây là một phần trong tổng số hơn 33.000 tỷ đồng nợ phải trả của HAGL đến cuối tháng 6 vừa qua.

BIDV là một trong những chủ nợ lớn của HAGL với khoản cho vay ngắn hạn lên tới 1.918,6 tỷ đồng và khoản vay dài hạn 2.837,7 tỷ đồng. Ngân hàng Eximbank cũng đang cho HAGL vay dài hạn 3.128,3 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong nửa đầu năm nay, HAGL phải chịu áp lực nợ khá lớn. Chi phí tài chính trong kỳ tăng mạnh. Riêng quý II, chi phí tài chính gần gấp đôi lên 510,3 tỷ đồng đưa tổng chi phí tài chính 6 tháng lên mức 814,5 tỷ đồng, tăng 64,2% so cùng kỳ 2015. Trong đó, 6 tháng đầu năm, chi phí lãi vay của HAGL là 782,5 tỷ đồng, tăng hơn 70% so cùng kỳ.

Kết thúc nửa đầu năm, tập đoàn của bầu Đức ghi nhận lỗ trước thuế 1.075 tỷ đồng; trong đó, các khoản lỗ bất thường lên tới 941 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, HAGL vẫn có lãi trước thuế 1.041 tỷ đồng.

Ngoài ra, phía kiểm toán cũng lưu ý đến các khoản cho các bên liên quan vay ngắn hạn và dài hạn với trị giá lần lượt là 772 tỷ đồng và 5.198 tỷ đồng chưa được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, vi phạm quy định tại Thông tư 121 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Trong phần thuyết minh báo cáo tài chính, HAGL cho biết, Ban giám đốc tập đoàn dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 9/2016 để phê duyệt các nghiệp vụ này.

Hiện tại trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG của HAGL đang có mức giá 6.300 đồng, mặc dù đã thoát vùng đáy (dưới 6.000 đồng) song so với thời kỳ mới niêm yết hồi 2008 đã giảm gần 87%.

Bích Diệp