Đường dây cấp điện Bắc – Nam vẫn vận hành căng thẳng, EVNNPT làm gì để khắc phục?

Năm 2017, đường dây 500kV Bắc - Nam vẫn tiếp tục vận hành trong chế độ căng thẳng để đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam, do đó, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có những mục tiêu, giải pháp để giải quyết vấn đề này trong năm 2018.


Năm 2017, EVNNPT đã đầu tư và quản lý vận hành lưới điện truyền tải đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.

Năm 2017, EVNNPT đã đầu tư và quản lý vận hành lưới điện truyền tải đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.

Cụ thể, trong năm qua, EVNNPT thực hiện nhiệm vụ kế hoạch trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn thách thức khi hệ thống điện truyền tải, đặc biệt đường dây 500kV Bắc - Nam vẫn tiếp tục vận hành trong chế độ căng thẳng để đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam.

Thêm nữa, tình hình thiên tai, bão lũ và thời tiết biến động bất thường khiến công tác đầu tư xây dựng tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Dù vậy, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Chính phủ, các Bộ ngành và các địa phương; sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sâu sát và quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc.

Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Công đoàn; tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao độ của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty, EVNNPT cùng các đơn vị đã thực hiện tốt công tác đầu tư và quản lý vận hành lưới điện truyền tải đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định, qua đó đã góp phần cùng Tập đoàn cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Theo đó, năm 2017, Tổng công ty thực hiện sản lượng điện truyền tải đạt 166,17 tỷ kWh, bằng 100,5% so với kế hoạch điều chỉnh Tập đoàn giao, tăng 6,4% so với năm 2016.

Tuy nhiên, tổn thất điện năng (TTĐN) trong năm qua của Tổng công ty đạt 2,45% (trong đó TTĐN lưới 500kV đạt 2,74%, TTĐN lưới 220kV đạt 1,18%), tăng 0,09% so với kết quả thực hiện năm 2016, cao hơn 0,06% so với chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao từ đầu năm (2,39%) và cao hơn 0,09% so với chỉ tiêu Tập đoàn giao tại Quyết định số 408/QĐ-EVN v/v ban hành Chương trình tổng thể của EVN về thực hành tiết kiệm chống lãng phí (2,36%).

Kết quả này xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân khách quan do phương thức vận hành truyền tải cao trên lưới điện 500kV Bắc - Nam trong các tháng mưa lũ để truyền tải điện từ các nguồn thủy điện miền Bắc và miền Trung vào miền Nam.

Đứng trên phương diện tổng thể chung, mặc dù gây TTĐN cao trên lưới điện truyền tải nhưng đã tạo điều kiện khai thác hiệu quả các nguồn thuỷ điện để đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam, qua đó đã góp phần đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Tập đoàn.

Tuy nhiên, hệ thống truyền tải điện quốc gia vẫn phải thường xuyên truyền tải cao trên ĐZ 500kV Bắc - Nam gây TTĐN cao và tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố. Thêm nữa, vẫn còn tình trạng vận hành đầy và quá tải tại một số khu vực, nhiều khu vực còn chưa đảm bảo tiêu chí N-1.

Sang năm 2018, dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng EVNNPT cho biết sẽ tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, tin cậy các đường dây và trạm biến áp, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên. Tập trung nghiên cứu các giải pháp hữu hiệu để giảm thiểu sự cố, đặc biệt đối với các sự cố do nguyên nhân chủ quan, sự cố do sét, sự cố do chất lượng thiết bị.

Tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp kết hợp các biện pháp tuyên truyền, vận động. Kết hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng để điều tra, răn đe đối với các vi phạm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện: để nâng cao độ tin cậy, ổn định hệ thống truyền tải điện và nâng cao NSLĐ.

Ngoài ra, EVNNPT cho biết sẽ sớm xây dựng Đề án giảm Tổn thất điện năng năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trong đó nghiên cứu đề xuất các giải pháp đồng bộ để giảm tỷ lệ TTĐN, đặc biệt TTĐN ở cấp điện áp 220kV.

Cẩm Vy