Doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm bị cơ quan thuế “sờ gáy”

(Dân trí) - Với hành vi kê sai dẫn đến giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2018 và kê sai làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ, Kinh Bắc City - doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm đã bị Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy thu và xử phạt.

Doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm bị cơ quan thuế “sờ gáy” - 1

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Kinh Bắc City

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc City - mã chứng khoán KBC) vừa thông báo, trong ngày 21/8/2019, doanh nghiệp này đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh với tổng số tiền truy thu, tiền phạt là 97,2 triệu đồng.

Quyết định xử phạt hành chính số 2735 ngày 20/8/2019 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã thực hiện hành vi kê sai dẫn đến giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2018, vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, công ty này còn kê sai làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ, nhưng không dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp vi phạm theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP.

Do đó, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh có quyết định xử phạt hành chính đối với Kinh Bắc City số tiền 17,7 triệu đồng và truy thu tiền thuế TNDN năm 2018 là 78,1 triệu đồng và tiền chậm nộp 1,3 triệu đồng.

Trong đó, tiền phạt đối với hành vi khai sai với mức 20% trên số tiền thuế TNDN khai thiếu năm 2018 là 15,6 triệu đồng và tiền phạt đối với hành vi khai sai làm tăng số thuế GTGT được khấu trừ nhưng không dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp, chưa được hoàn thuế là 2,1 triệu đồng.

Số tiền giảm thuế GTGT được khấu trừ chuyển kỳ sau là hơn 39 triệu đồng. Tiền chậm nộp tính theo mức 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế TNDN truy thu theo quy định pháp luật.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc có nghĩa vụ phải nộp tiền xử phạt hành chính và tiền chậm nộp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Như vậy, tổng số tiền truy thu, tiền phạt mà doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm phải nộp là hơn 97 triệu đồng.

Doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm bị cơ quan thuế “sờ gáy” - 2

Thông báo của Kinh Bắc City về việc bị truy thu và phạt thuế

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, mới đây Kinh Bắc - City đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi, đối với kỳ tính lãi đầu tiên 10,5%/năm; kỳ tính lãi tiếp theo là 3,8%/năm cộng với lãi suất tham chiếu.

Số lượng trái phiếu phát hành là 2 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Tài sản bảo đảm cho toàn bộ số trái phiếu nói trên là 700.000 cổ phần phổ thông của CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng.

Danh sách trái chủ toàn bộ là nhà đầu tư trong nước, trong đó nhà đầu tư tổ chức nắm giữ 33,48% và nhà đầu tư cá nhân nắm 66,53%.

Kinh Bắc City thành lập tháng 3/2002, với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Sau gần 20 năm, hiện tại Kinh Bắc có vốn điều lệ xấp xỉ 4.700 tỷ đồng với 7 công ty con và 4 công ty liên kết, do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT.

Ông Đặng Thành Tâm hiện đang sở hữu 75,25 triệu cổ phiếu KBC của doanh nghiệp này tương ứng tỉ lệ nắm giữ là 16,02% vốn cổ phần.

Mai Chi

Bài liên quan
Thiếu tiền chi trả, đại gia Đặng Thành Tâm xin “khất” cổ tức

Thiếu tiền chi trả, đại gia Đặng Thành Tâm xin “khất” cổ tức

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua phương án chia cổ tức tối thiểu 30%, thế nhưng trong năm 2018, doanh nghiệp của ông Đặng Thành Tâm vẫn chưa cân đối được nguồn tiền mặt để thực hiện việc chi trả cổ tức như kế hoạch trong khi không muốn thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chưa chi trả cổ tức bằng tiền.
Đang được quan tâm