Đi đòi nợ phải mặc đồng phục

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ đang được Bộ Tài chính xây dựng, đơn vị kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải cấp trang phục, cấp thẻ nhân viên cho người lao động có đủ tiêu chuẩn thực hiện các hoạt động dịch vụ đòi nợ.

Trên thẻ phải có ảnh, ghi rõ họ tên, chức vụ của người được giao nhiệm vụ và có dấu của doanh nghiệp. Những người không mặc trang phục theo quy định, không đeo thẻ nhân viên hoặc không có giấy giới thiệu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì không được làm việc trực tiếp với chủ nợ hoặc khách nợ hoặc với tổ chức, cá nhân khác liên quan.

Theo dự thảo, lực lượng công an địa phương phải báo cáo Bộ Công an về tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố theo định kỳ 6 tháng, hằng năm và đột xuất.

Theo Thục Quyên
Tiền Phong