1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

ĐHĐCĐ PVcomBank: Không xáo trộn nhân sự, xác định tăng trưởng bền vững

(Dân trí) - "Ưu tiên và tập trung nguồn lực thực hiện, xử lý, khắc phục các nội dung, vấn đề tồn tại theo lộ trình tái cơ cấu và tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện...", Chủ tịch PVcomBank nhấn mạnh.

Chiều nay (24/4), Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả kinh doanh của PVcomBank năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và trọng tâm hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế liên quan; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021…

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Tổng Giám đốc PVcomBank - cho biết: Năm 2020, ngân hàng đã tận dụng được cơ hội thị trường đối với trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp. Qua đó, kết quả kinh doanh được cải thiện đáng kể, ngân hàng đã dành tối đa nguồn lực để xử lý rủi ro, giảm dần áp lực cho danh mục tái cơ cấu và đảm bảo mục tiêu lợi nhuận theo đúng định hướng đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020.

ĐHĐCĐ PVcomBank: Không xáo trộn nhân sự, xác định tăng trưởng bền vững - 1

Ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch PVcomBank cho hay: Năm 2021, PVcomBank tiếp tục kiên định với định hướng tăng trưởng có chất lượng và phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chủ động kiểm soát rủi ro (ảnh: N.H).

Theo đó, năm 2020, doanh thu hợp nhất của PVcomBank đạt 13.298 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 73,6 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch năm. Doanh thu ngân hàng mẹ đạt 13.123 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ đạt 66,2 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch năm.

Tổng tài sản tính đến 31/12/2020 của PVcomBank đạt 180.567 tỷ đồng, tăng 10% so với 31/12/2019. PVcomBank đảm bảo tuân thủ giới hạn và các yêu cầu về an toàn trong hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ an toàn vốn đạt 9,23% (quy định ≥ 9%).

Năm 2020, PVcomBank đã có sự tăng trưởng mạnh về hoạt động huy động vốn, cơ cấu huy động vốn cũng được cải thiện mạnh mẽ. Tính đến ngày 31/12/2020, số dư huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm 2019; nguồn huy động không kỳ hạn tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019. Hoạt động tín dụng đi đúng định hướng: tăng trưởng phù hợp, chú trọng kiểm soát chất lượng và đảm bảo hiệu quả. Số dư tín dụng tại thời điểm 31/12/2020 tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,2%.

Chia sẻ với cổ đông tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch PVcomBank - cho hay: Năm 2021, PVcomBank tiếp tục kiên định với định hướng tăng trưởng có chất lượng và phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chủ động kiểm soát rủi ro. Theo đó, ngân hàng phấn đấu doanh thu hợp nhất 12.943 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 86,6 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, doanh thu ngân hàng mẹ 12.565 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ 80 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngân hàng tiếp tục hoàn thiện, bám sát việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2030, đảm bảo trạng thái sẵn sàng để triển khai ngay khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

ĐHĐCĐ PVcomBank: Không xáo trộn nhân sự, xác định tăng trưởng bền vững - 2

Toàn cảnh buổi họp đại hội đồng cổ đông của PVcomBank chiều 24/4 (ảnh: N.H).

"Ưu tiên và tập trung nguồn lực thực hiện, xử lý, khắc phục các nội dung, vấn đề tồn tại theo lộ trình tái cơ cấu và tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện, đảm bảo các mục tiêu theo Phương án cơ cấu lại", ông Lâm nhấn mạnh.

Trong năm 2020, trước tác động nặng nề của Covid-19, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành thực hiện đánh giá và tái cấu trúc danh mục khách hàng để kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ, cơ cấu lại nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch cũng như chuẩn bị các phương án thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh sau khi dịch kết thúc.

PVcomBank tiếp tục thúc đẩy triển khai mạnh mẽ Dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng.

Hội đồng quản trị PVcomBank nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 7 thành viên, nhân sự hiện không có sự xáo trộn kể từ khi được bầu tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.