1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

ĐHĐCĐ PVcomBank: Hạn chế cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro

(Dân trí) - Xác định 2020 là một năm nhiều khó khăn, thách thức, PVcomBank tập trung nguồn lực phát triển ngân hàng, đồng thời hạn chế cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như chứng khoán, bất động sản.

Chiều nay 30/5, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch PVcomBank cho biết: Trong năm 2019, hội đồng quản trị đã tổ chức họp 7 phiên định kỳ hàng quý và đột xuất; phê duyệt và cho ý kiến bằng văn bản, ban hành hơn 200 nghị quyết, quyết định, chỉ thị ... đối với các bộ hồ sơ trình và báo cáo của ban điều hành nhằm xử lý các vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ, ban hành các chính sách phát triển hệ thống quy định nội bộ, nhân sự và cơ cấu bộ máy, quản trị rủi ro, tái cơ cấu và xử lý nợ, xử lý rủi ro, phê duyệt định hướng phát triển cho các lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng...

ĐHĐCĐ PVcomBank: Hạn chế cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro - 1

Đại hội đồng cổ đông PVcomBank thông qua nhiều chỉ tiêu kinh doanh quan trọng.

Năm 2020, Việt Nam chịu tác động nặng nề của dịch Covid - 19 trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội. Theo đó, ban lãnh đạo PVcomBank xác định năm 2020 sẽ là một năm với rất nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực toàn diện của cán bộ nhân viên toàn hệ thống và sự hỗ trợ của cổ đông, khách hàng.

Bởi vậy ngân hàng cũng đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng, an toàn nhằm vượt qua khó khăn dịch bệnh và tiếp tục quá trình tái cơ cấu như đề án đã được phê duyệt.

Để điều hành và quản trị hoạt động đạt các mục tiêu chiến lược đã đặt ra, ngân hàng sẽ đồng bộ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, thu hồi và xử lý nợ để giảm dần danh mục tài sản không sinh lời, tăng hiệu quả; triển khai đồng bộ việc hiện đại hóa dịch vụ trên nền tảng công nghệ nhằm gia tăng tiện ích và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng...

Ông Nguyễn Việt Hà, Phó Tổng giám đốc PVcomBank cho biết, kết thúc năm tài chính, ngân hàng có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng và đều có sự tăng trưởng so với năm 2018.

Cụ thể, tổng doanh thu năm 2019 đạt 11.609 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra; tổng tài sản đạt 164.196 tỷ đồng, tăng 16,8%; doanh thu thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 184 tỷ đồng, tăng 114,4%; tín dụng đạt 100.105 tỷ đồng, tăng 15,8%; huy động đạt 148.448 tỷ đồng, tăng 23,1%; mạng lưới 119 chi nhánh/điểm giao dịch trên toàn quốc.

Tính đến hết năm 2019, tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng là 16,37%; tỷ lệ nợ xấu là 2%. Đối với hoạt động cấp tín dụng mới, ngân hàng tuân thủ chặt chẽ chủ trương, chính sách phát triển tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cũng như quy định nội bộ của ngân hàng, hạn chế cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản.

Trả lời thắc mắc của cổ đông về niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, đại diện hội đồng quản trị ngân hàng cho biết: Hiện PVcomBank đang thực hiện tái cơ cấu theo đề án đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Sau khi thực hiện xong đề án tái cơ cấu sẽ báo cáo Ngân hàng Nhà nước và thực hiện niêm yết.

An Hạ