Đầu tư tràn lan, công ty tài chính “gọi” vốn ngắn hạn trái luật

Dân trí Kết quả kiểm toán tại 8 công ty tài chính thuộc 8 tập đoàn, tổng công ty cho thấy, việc cân đối giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn không phù hợp, hầu hết các công ty chưa tập trung được nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ công ty mẹ…

Theo Báo cáo kiểm toán năm 2012 do Kiểm toán Nhà nước trình Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 5, cơ quan này đã kiểm toán chuyên đề về Huy động vốn và sử dụng vốn tại các công ty tài chính trong 2 năm 2010 và năm 2011 tại 8 công ty tài chính thuộc 8 tập đoàn, tổng công ty lớn.

Công ty tài chính cũng ... huy động vốn ngắn hạn (Ảnh minh họa).
Công ty tài chính cũng ... huy động vốn ngắn hạn (Ảnh minh họa).

Huy động vốn ngắn hạn trái luật

Kết quả kiểm toán tại 8 công ty tài chính thuộc 8 tập đoàn, tổng công ty cho thấy, cơ bản các công ty thực hiện huy động vốn theo quy định của nhà nước và đơn vị.

Tuy nhiên, trước năm 2011 các công ty chủ yếu huy động vốn ngắn hạn, không đúng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty tài chính.

Cụ thể, các công ty tài chính thực hiện hoạt động nhận ủy thác quản lý vốn nhưng thực chất là nghiệp vụ nhận tiền gửi do không xác định mục đích ủy thác cụ thể, không xác định bên chịu rủi ro, khách hàng hưởng lãi suất cố định trên số vốn ủy thác và được các công ty tàu chính trả gốc, lãi theo thỏa thuận.

Báo cáo kiểm toán cũng chỉ ra rằng, trên 60% vốn huy động của các công ty từ các tổ chức tín dụng; hầu hết các công ty không thực hiện được chức năng đầu mối tập trung nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ các đơn vị trong tập đoàn, tổng công ty.

Trong tổng số vốn huy động từ thị trường I, số vốn huy động của các đơn vị trong nội ngành cuối năm 2010 là 6.823 tỷ đồng, chiếm 17,16% và cuối năm 2011 là 6.008,69 tỷ đồng, chiếm 9,41% tổng nguồn vốn huy động.

Do huy động vốn có vấn đề nên các công ty kiểm toán cho vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng cao so với nguồn vốn huy động trung, dài hạn. Tại thời điểm 31/12/2010, tỷ trọng cho vay trung dài hạn chiếm 37,42%, thời điểm 31/12/2011 chiếm 41,48%, trong khi vốn huy động trung, dài hạn năm 2010 là 8,8% và năm 2011 là 6,3%.

Công ty tài chính CP Vinaconex - Viettel, công ty tài chính CP Sông Đà, công ty tài chính CP Xi măng… chưa xây dựng quy chế miễn, giảm lãi suất cho hoạt động tiền gửi khi giảm lãi suất cho các tổ chức tín dụng để thu hồi các khoản tiền gửi bị quá hạn.

Kiểm toán nhà nước cho rằng, nhiều khoản cho vay tiềm ẩn rủi ro và gặp khó khăn trong thu hồi vốn như trường hợp của Công ty tài chính CP Sông Đà cho vay đối với Công ty CP Xi măng Hạ Long, Công ty CP Điện Việt Lào, Công ty CP Someco, Công ty CP Sông Đà Thăng Long; Công ty CP Vinaconex - Viettel cho vay đối với Công ty CP vận tải Vinaconex, Công ty CP xi măng Yên Bình, Công ty CP xây dựng số 16, Công ty CP Vinaconex 34; hay như trường hợp của công ty tài chính cổ phần Hadico cho vay đối với CTCP Thương mại Dược Nhật Tân, công ty Sao Sáng, công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30.

Hệ lụy từ những khoản vay đó là tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2010m tỷ lệ này là 0,13%, năm 2011 là 0,84%.

Hiệu quả đầu tư thấp

Theo báo cáo chuyên đề của Kiểm toán Nhà nước, Công ty tài chính CP Dệt may Việt Nam đầu tư vào Quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội, tuy nhiên, năm 2011 Quỹ này thua lỗ 87,3 tỷ đồng. Đặc biệt hầu hết các công ty tài chính được kiểm toán đầu tư cổ phiếu niêm yết năm 2011, 2011 đều thua lỗ và phải trích lập dự phòng; trong đó, hoạt động đầu tư chứng khoán niêm yết của Công ty tài chính CP Sông Đà lỗ 41 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư trái phiếu còn chứa đựng nhiều rủi ro, đặc biệt đối với các khoản đầu tư vào trái phiếu của các công ty. Kiểm toán dẫn chứng, đầu tư trái phiếu của Công ty CP Cơ khí điện tử T&T (Công ty tài chính CP Sông Đà 150 tỷ đồng, Công ty tài chính CP Vinaconex - Viettel 250 tỷ đồng), việc sử dụng 150 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn huy động từ công ty tài chính CP Sông Đà để đầu tư dài hạn góp vốn liên doanh liên kết vào Công ty CP tập đoàn T&T, hiện tại số tiền đã đến hạn trả nợ nhưng phải gia hạn nợ; số tiền 250 tỷ đồng huy đông từ công ty tài chính CP Vinaconex - Viettel không được phản ánh trên báo cáo tài chính và không có tài liệu chứng minh việc sử dụng số tiền này.

Với đầu tư trái phiếu của Công ty CP Sông Đà Thăng Long (Công ty tài chính CP Sông Đà 250 tỷ đồng, Công ty TNHH một thành viên tài chính than - khoáng sản Việt Nam 100 tỷ đồng), dự án đầu tư bị chậm tiến độ, không có nguồn trả nợ, hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sông Đà Thăng Long đang gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, báo cáo kiểm toán cũng điểm danh những quyết định đầu tư sai sót, không tuân thủ đúng quy định của nhà nước. Trong đó, Công ty tài chính CP Xi măng chuyển tiền góp vốn 6,6 tỷ đồng vào CTCP Khoáng sản Vật liệu xây dựng Long Sơn Phú trước khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chất lượng thẩm định phương án đầu tư còn chưa tốt, hồ sơ đầu tư trái phiếu chưa đầy đủ theo quy định, không có bản cáo bạch, thiếu báo cáo tài chính để thẩm định trước khi quyết định đầu tư.

Công ty tài chính CP Sông Đà đầu tư trái phiếu Công ty CP Sông Đà Thăng Long 250 tỷ đồng vượt quá 25% vốn điều lệ, mua trái phiếu của Sudico 500 tỷ đồng thông qua việc đặt cọc mua trái phiếu Chính phủ đối với Công ty CP Quản lý quỹ SME để tránh giới hạn cấp tín dụng đối với một khách hàng theo quy định (thực tế vượt giới hạn 299 tỷ đồng)

Công ty tài chính CP Hadico chưa thu thập đầy đủ hồ sơ để phân tích, làm rõ mục đích phát hành trái phiếu, nguồn trả nợ khi đầu tư vào trái phiếu của công ty Đâu tư Bắc Trường Tiền…

Ngoài ra, kiểm toán nhà nước còn cho rằng bộ phận nghiệp vụ của công ty tài chính CP Sông Đà chưa tuân thủ quy định của công ty về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, một số nghiệp vụ mua - bán ngoại tệ không bình thường, gây lỗ lớn (năm 2010 có 5 cặp giao dịch mua - bán phát sinh trong cùng ngày với cùng đối tác và cùng số tiền lỗ 7,5 tỷ đồng, năm 2011 có 10 cặp giao dịch mua - bán phát sinh trong cùng ngày với cùng đối tác và cùng số tiền lỗ 13,3 tỷ đồng)

Việc cân đối giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn của các công ty tài chính cũng không phù hợp, dẫn đến một số thời điểm không đảm bảo tỷ lệ an toàn theo quy định. Kiểm toán dẫn chứng tại Công ty TNHH một thành viên Tài chính than - khoán sản Việt Nam, Công ty tài chính CP Hadico, Công ty tài chính CP Sông Đà thường xuyên không đạt tỷ lệ khả năng chi trả ngay trong năm 2011.

Đặc biệt, Công ty tài chính Hadico thường xuyên vi phạm tỷ lệ khả năng chi trả 7 ngày đối với VND, Công ty tài chính CP Sông Đà thường xuyên vi phạm tỷ lệ khẳng định chi trả 7 ngày rải rác trong các tháng của năm 2011.

Nguyễn Hiền

MỚI NHẤT
Hapulico: Không muốn thành ốc đảo sang trọng mà xa lạ
Hapulico: Không muốn thành ốc đảo sang trọng mà xa lạ

Nếu chỉ thực hiện sự tiện nghi hiện đại bên trong mà bỏ qua những yếu tố cảnh quan xung quanh thì khó tạo nên một khu đô thị hiện đại và thịnh vượng đúng nghĩa. Hapulico không muốn mình như một ốc đảo hiện đại nhưng xa lạ và biệt lập.

Thứ sáu, 24/05/2013 - 09:00

Cáo buộc "phá rừng, cướp đất": Vì sao là cao su, vì sao là bầu Đức? (P2)
Cáo buộc "phá rừng, cướp đất": Vì sao là cao su, vì sao là bầu Đức? (P2)

(Dân trí) - Giữa lúc HAGL đang dần rút khỏi bất động sản và hướng đầu tư đa ngành nhằm phân tán rủi ro, lĩnh vực cao su lại mất hàng năm trời nay mới có sản phẩm, thì báo cáo của GW thực sự là một cú sốc và là “đòn mạnh” giáng vào tập đoàn này.

Thứ sáu, 24/05/2013 - 08:59

Vừa sa thải hàng loạt, ngân hàng đẩy mạnh tuyển dụng
Vừa sa thải hàng loạt, ngân hàng đẩy mạnh tuyển dụng

Trong quý 1/2013, ngân hàng liên tiếp sa thải hàng loạt nhân sự nhưng rất nhanh sau đó, họ lại đẩy mạnh tuyển dụng.

Thứ sáu, 24/05/2013 - 08:41

Người đi truyền lửa giấc mơ Việt Nam
Người đi truyền lửa giấc mơ Việt Nam

Nguyễn Hữu Thái Hòa hiện đang là Giám đốc chiến lược cho Tập đoàn FPT sau 20 năm ở nước ngoài, hiện anh đang nhiệt tình truyền lửa “giấc mơ Việt” cho thế hệ trẻ Việt Nam qua chương trình đào tạo nhà quản trị.

Thứ sáu, 24/05/2013 - 08:00

Tịch thu hàng ngàn đồ chơi Trung Quốc độc hại
Tịch thu hàng ngàn đồ chơi Trung Quốc độc hại

(Dân trí) - Hàng ngàn đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc nhập lậu, không tem, nhãn hợp quy tại nhiều cửa hàng kinh doanh đã bị lực lượng chức năng tịch thu. Bên cạnh đó, 4 mẫu đồ chơi bị đình chỉ, 10 mẫu được đem đi kiểm định chất lượng.

Thứ sáu, 24/05/2013 - 07:06

Tập đoàn nhà nước: Những thương vụ ngoài ngành đau đớn
Tập đoàn nhà nước: Những thương vụ ngoài ngành đau đớn

Nhìn lại phong trào đầu tư ngoài nganh của các tập đoàn, bên cạnh những thương vụ thua lỗ ngàn tỷ thì cũng có những cú đầu tư dù có lãi những chẳng khác nào một cục nợ.

Thứ sáu, 24/05/2013 - 07:00

Việt kiều mua nhà: "Tắc" vì địa phương đòi phải có... sổ hộ khẩu!
Việt kiều mua nhà: "Tắc" vì địa phương đòi phải có... sổ hộ khẩu!

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định chính sách cho Việt kiều mua nhà là “cực kỳ thoáng”. Trong khi đó đại diện cho Việt kiều ở Bộ Ngoại giao lại nói rằng tại địa phương lại tắc vì cán bộ hành chính đòi Việt kiều phải có… hộ khẩu!

Thứ sáu, 24/05/2013 - 06:56

Không để “kinh doanh vàng dễ như mua rau”
Không để “kinh doanh vàng dễ như mua rau”

(Dân trí) - Tâm lý của người dân Việt Nam vẫn ưa chuộng cất giữ tài sản bằng vàng nên chúng ta phải thừa nhận sự tồn tại thị trường này. Nhưng đại biểu Quốc hội và giới chuyên gia cho rằng, không thể kinh doanh vàng dễ như mua rau, phải quản lý vàng như ngoại hối.

Thứ sáu, 24/05/2013 - 06:47

Gừng Trung Quốc vẫn đầy chợ: Độc... nhưng rẻ
Gừng Trung Quốc vẫn đầy chợ: Độc... nhưng rẻ

Giá 1kg gừng Trung Quốc chỉ 30.000 đồng, nếu mua với số lượng nhiều thì chỉ 25.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá gừng trong nước bán lẻ dao động từ 45.000 – 50.000 đồng/kg.

Thứ năm, 23/05/2013 - 09:23

Xuất ngoại săn đồ xịn cho con
Xuất ngoại săn đồ xịn cho con

Sợ chất lượng hàng trong nước, nhiều ông bố, bà mẹ chọn hàng nước ngoài để sử dụng cho con. Nhiều gia đình dùng đủ mọi cách từ đặt mua qua mạng, nhờ người quen, thậm chí xuất ngoài săn hàng giảm giá cho con.

Thứ năm, 23/05/2013 - 09:13

Nhập 40% nguồn điện, Campuchia nháo nhào vì sự cố ở Việt Nam
Nhập 40% nguồn điện, Campuchia nháo nhào vì sự cố ở Việt Nam

(Dân trí) - Do nhập khẩu 40% nguồn điện từ Việt Nam nên khi sự cố đường dây 500 kV gây mất điện toàn bộ (khoảng 9.400 MW) ở hệ thống điện miền nam, sinh hoạt người dân tại Thủ đô Campuchia cũng bị đảo lộn.

Thứ năm, 23/05/2013 - 07:46

Nhiều tổ máy điện vẫn tê liệt sau sự cố điện miền Nam
Nhiều tổ máy điện vẫn tê liệt sau sự cố điện miền Nam

Hiện tổ máy GT1 Nhà máy điện Phú Mỹ 1 và toàn bộ Nhà máy điện Phú Mỹ 3 vẫn chưa khôi phục được.

Thứ năm, 23/05/2013 - 06:35

ĐÁNG QUAN TÂM
Từ 1/6, giá vé tàu tăng thêm 10%
Từ 1/6, giá vé tàu tăng thêm 10%

(Dân trí) - “Giá vé tàu Thống Nhất và tàu địa phương tuyến phía Nam sẽ tăng từ 3-10% bắt đầu từ ngày 1/6 tới đây.” - bà Phùng Thị Lý Hà - Phó trưởng ga Hà Nội đã xác nhận với PV Dân trí thông tin trên.

Thứ năm, 23/05/2013 - 05:10

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: "Trông vào lương thì không thể mua được nhà…"
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: "Trông vào lương thì không thể mua được nhà…"

(Dân trí) - “Nếu trông vào lương thì không thể mua nhà được. Nhà nước nghĩ là người dân chỉ trông vào lương thì không mua được nhà, nhà nước mới đưa ra gói 30 nghìn tỷ để dân vay để mua”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam nói.

Thứ năm, 23/05/2013 - 04:51

Cổ phiếu ngân hàng giảm điểm, VN-Index bị bật khỏi mốc 500
Cổ phiếu ngân hàng giảm điểm, VN-Index bị bật khỏi mốc 500

(Dân trí) - Mặc dù Nghị định thành lập Công ty Quản lý tài sản (VAMC) đã được ban hành hứa hẹn dọn sạch nợ xấu trong hệ thống song các cổ phiếu ngân hàng phiên hôm nay đột ngột giảm điểm hàng loạt, kéo VN-Index lao dốc cuối phiên, mất hơn 4 điểm.

Thứ năm, 23/05/2013 - 04:16

Khách hàng tố sữa đặc Completa bị nấm mốc
Khách hàng tố sữa đặc Completa bị nấm mốc

(Dân trí) - Chị Hoa mở nắp hộp sữa Completa sợ hãi khi nhìn thấy một khoanh màu xanh bằng nắp chai bia nổi lên...

Thứ năm, 23/05/2013 - 04:12

Lại bán “hết veo” 26.000 lượng vàng đấu thầu
Lại bán “hết veo” 26.000 lượng vàng đấu thầu

(Dân trí) - Thêm 1 tấn vàng “Nhà nước” được các ngân hàng và doanh nghiệp “vét sạch” trong phiên đấu thầu vàng sáng nay 23/5 của Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 528.600 lượng “Nhà nước” được cung ứng ra thị trường.

Thứ năm, 23/05/2013 - 03:59

Sếp công ty thành viên Vinashin nghỉ việc chưa rõ nguyên nhân
Sếp công ty thành viên Vinashin nghỉ việc chưa rõ nguyên nhân

(Dân trí)- Nguồn tin từ Công ty TNHH MTV đóng tàu Bến Thủy (trụ sở đóng tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Tập đoàn Vinashin đã có thông báo chấp nhận đơn xin nghỉ việc của ông Đào Văn Lợi, 51 tuổi, nguyên tổng giám đốc công ty này.

Thứ năm, 23/05/2013 - 03:37

Bầu Đức trước cáo buộc "phá rừng": Thấy gì từ những con số? (P1)
Bầu Đức trước cáo buộc "phá rừng": Thấy gì từ những con số? (P1)

(Dân trí) - Trong khoản 19 triệu USD Chính phủ Lào vay của HAGL có 15 triệu USD được cam kết sẽ trả bằng gỗ. Nhưng HAGL khẳng định, hơn 1 triệu USD đã nhận bằng gỗ đều là gỗ tạp và đã yêu cầu chỉ nhận tiền mặt vì lường trước rủi ro.

Thứ năm, 23/05/2013 - 03:36

Tàu “khủng” tấp nập trên biển Đông
Tàu “khủng” tấp nập trên biển Đông

Sáng 18/5, trên đường từ đảo Đá Lát ở Trường Sa về Cam Ranh, chúng tôi đã chụp ảnh được nhiều tàu buôn lớn xuôi Nam, ngược Bắc.

Thứ năm, 23/05/2013 - 02:24

Những dự án 15 triệu/m2 sẵn sàng “nuốt” trọn 30.000 tỷ đồng
Những dự án 15 triệu/m2 sẵn sàng “nuốt” trọn 30.000 tỷ đồng

Rất nhiều dự án đáp ứng được mức giá dưới 15 triệu đồng/m2, một trong các điều kiện quan trọng của thông tư 07 về gói hỗ trợ bất động sản 30.000 tỷ đồng.

Thứ năm, 23/05/2013 - 01:29

Vụ tuồn lậu 4.500 tấn quặng: Doanh nghiệp "xin tha", công an vào cuộc
Vụ tuồn lậu 4.500 tấn quặng: Doanh nghiệp "xin tha", công an vào cuộc

(Dân trí) - Trong văn bản mới nhất gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Sắt Vũ Quang đã thừa nhận sai phạm khi qua mặt tỉnh, “bán chui” 4.500 tấn quặng sắt ra khỏi địa bàn. Đáng chú ý giám đốc công ty xin tỉnh lượng thứ vụ việc này!

Thứ năm, 23/05/2013 - 11:34

Đại gia "vung" 8,5 tỷ đồng mua một con chim bồ câu
Đại gia "vung" 8,5 tỷ đồng mua một con chim bồ câu

(Dân trí) - Một nhà gây giống chim ở Bỉ vừa bán con chim bồ câu mang tên Bolt cho một doanh nhân Trung Quốc với giá 400.000 USD, tương đương khoảng 8,5 tỷ đồng. Với mức giá này, Bolt chính thức trở thành con chim bồ câu đắt nhất trên thế giới từ trước tới nay.

Thứ năm, 23/05/2013 - 11:17

Bất động sản, gian nan mục tiêu 2013
Bất động sản, gian nan mục tiêu 2013

Quý I/2013, ngay cả khi doanh nghiệp đẩy mạnh được doanh thu, thì cũng không đồng nghĩa với lợi nhuận được cải thiện.

Thứ năm, 23/05/2013 - 10:56