Thứ tư, 25/12/2013 - 11:39

Đầu tư cho nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng

Dân trí

Mặc dù tổng số vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn trong những năm qua liên tục tăng mạnh song theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp, mức đầu tư này là chưa xứng tầm, mới chỉ đáp ứng được 65-75% yêu cầu tăng trưởng.

Đầu tư cho nông nghiệp vẫn chưa xứng tầm (Ảnh minh họa)
Đầu tư cho nông nghiệp vẫn chưa xứng tầm (Ảnh minh họa)
 
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn công bố ngày 25/12, ngân sách nhà nước đã tăng đầu tư mạnh cho nông nghiệp, nông thôn. Tỷ lệ chi cho nông nghiệp, nông thôn (NNNT) trong tổng chi ngân sách nhà nước tăng từ 32,8% năm 2008 lên 41,3% năm 2013.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Tăng lương tối thiểu, doanh nghiệp FDI lo mất ăn Tết


Trong giai đoạn 2009-2013, tổng số vốn đầu tư cho NNNT đạt 520.441 tỷ đồng, bằng 51,67% tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách và trái phiếu chính phủ, tăng 2,62 lần so với 5 năm trước, trong đó 194.962 tỷ đồng cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Tín dụng cho NNNT luôn tăng với tốc độ cao hơn tốc độ tăng chung cho nền kinh tế, bình quân đạt 21%/năm. Tổng dư nợ năm 2013 đạt khoảng 662,6 nghìn tỷ đồng. Hiện nay còn gần 7,1 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ bình quân 16 triệu/hộ.

Mặc dù đã có những nỗ lực từ phía nhà nước, nhưng đầu tư xã hội cho NNNT giảm cả về tỷ trọng từ 6,4% năm 2008 xuống còn 5,2% năm 2012, và giảm về giá trị thực. Trong đó, đầu tư cho phát triển sản xuất nông lâm thủy sản chỉ đạt 10,4% so với GDP nông lâm thủy sản, và có tới 76% trong số đó là từ ngân sách nhà nước. Mức đầu tư này chỉ đáp ứng 65-75% so với yêu cầu đầu tư để tăng trưởng 3,5-4%/năm.

Cơ cấu đầu tư ngân sách được điều chỉnh khá chậm trong khi giá trị thực đầu tư trực tiếp phục vụ phát triển nông nghiệp giảm dần sau năm 2009. Đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước rất hạn chế: Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, các Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty lương thực miền Nam đầu tư khoảng 400 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2009-2013.

Mặc dù đã có những nỗ lực nhằm huy động vốn ODA đầu tư cho NNNT nhưng số vốn huy động được trong năm 5 qua chỉ đạt gần 1,6 tỷ  USD.

Trong khi đó, đầu tư tư nhân trong nước vào nông thôn rất hạn chế. Tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp giảm từ 1,48% giai đoạn 2004-2008 xuống còn 0,89% giai đoạn 2009-2013. Trong 5 năm qua chỉ có 3.486 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 126.469 tỷ đồng, nhưng lại có 475 doanh nghiệp (15%) bị giải thể.

Đầu tư của nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp rất thấp. Trong giai đoạn 2009-2013, số dự án đầu tư và số vốn đầu tư tăng nhẹ so với 5 năm trước, với mức tăng lần lượt là 1,61% và 0,55%. Tuy nhiên, tính đến ngày 20/5/2013 lũy kế các dự án trong lĩnh vực nông lâm thủy sản còn hiệu lực là 496 dự án với số vốn đăng ký là 3,26 tỷ USD.

Nhiều chuyên gia kinh tế và chuyên gia nông nghiệp nhận định, rằng mức đầu tư cho nông nghiệp hiện nay là chưa xứng tầm so với vai trò của ngành nông nghiệp là “tấm đệm” đưa nền kinh tế của đất nước vượt qua hai cuộc khủng hoảng kinh tế. Nhà nước cần có những chính sách khuyến khích và thu hút đầu tư tư nhân vào nông nghiệp để thúc đẩy phát triển công nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Thảo Nguyên
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước