1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất hơn 920 triệu đồng

(Dân trí) - Thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại Đà Nẵng cao nhất là 927.820.000 đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.

Chiều 25/12, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, đã có báo cáo về tiền lương năm 2019, thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của các doanh nghiệp trên địa bàn thành.

Theo đó, tính đến ngày 20/12, đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, tiền lương năm 2019 cao nhất 234.600.000 đồng/tháng, thấp nhất là 3.710.000 đồng/tháng.

Tiền thưởng Tết Dương lịch 2020, đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, cao nhất là 49.300.000 đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân người quản lý là 5.442.000 đồng và bình quân người lao động là 4.423.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 3.118.000 đồng và bình quân người lao động là 1.669.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, cao nhất là 23.500.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 1.660.000 đồng và bình quân người lao động là 610.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI, cao nhất là 209.093.000 đồng, thấp nhất là 300.000 đồng, bình quân người quản lý là 16.558.000 đồng và bình quân người lao động là 1.837.000 đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, cao nhất là 90.800.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 14.538.000 đồng và bình quân người lao động là 6.897.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, cao nhất là 90.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân người quản lý là 15.223.000 đồng và bình quân người lao động là 8.401.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, cao nhất là 96.000.000 đồng, thấp nhất là 150.000 đồng, bình quân người quản lý là 16.333.000 đồng và bình quân người lao động là 9.549.000 đồng.

Đối với nhóm doanh nghiệp FDI, cao nhất là 93.000.000 đồng, thấp nhất là 638.000 đồng, bình quân người quản lý là 22.482.000 đồng và bình quân người lao động là 6.644.000 đồng.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất hơn 920 triệu đồng - 1

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất hơn 920 triệu đồng

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tiền lương cao nhất 158.679.000 đồng/tháng, tiền lương thấp nhất là 3.710.000 đồng/tháng.

Tiền thưởng Tết Dương lịch 2020, đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, cao nhất là 1.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân là 500.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI, cao nhất là 35.565.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 4.843.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, cao nhất là 55.000.000 đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 2.015.000 đồng.

Tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước cao nhất là 5.000.000 đồng, thấp nhất là 3.000.000 đồng, bình quân là 4.000.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI, cao nhất là 155.505.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân là 12.562.000 đồng.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh, cao nhất là 927.820.000 đồng, thấp nhất là 3.500.000 đồng, bình quân là 14.610.000 đồng.

Khánh Hồng