Thứ tư, 01/11/2017 - 08:28

Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại

Trong gần 30 năm gắn bó và đồng hành với sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, Agribank không chỉ khẳng định vị trí của mình trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn mà còn định vị trong tâm trí và sự tin tưởng của công chúng và khách hàng thương hiệu của một ngân hàng đi đầu trong phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, hiện đại.

Với mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng các kênh phân phối điện tử và bổ sung các sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, Agribank đang từng bước đạt được thành công trong việc tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ cung cấp và mang đến ngày càng nhiều các sản phẩm dịch vụ ngân hàng linh hoạt cho khách hàng.

Hệ thống công nghệ hiện đại tạo tiền đề để phát triển dịch vụ

Đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các sản phẩm dịch vụ tiện ích trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, trong thời gia qua, bám sát định hướng của Agribank, Trung tâm Công nghệ Thông tin Agribank đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, đáp ứng nhu cầu của chi nhánh, đồng thời hỗ trợ các chi nhánh trong toàn hệ thống về kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả, nhanh chóng, xử lý dứt điểm các vướng mắc, lỗi phát sinh.


Agribank mang đến ngày càng nhiều các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, linh hoạt cho khách hàng

Agribank mang đến ngày càng nhiều các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, linh hoạt cho khách hàng

Hệ thống công nghệ thông tin của Agribank đã góp phần nâng cao năng suất lao động, góp phần tạo hiệu quả trong xử lý công việc, giảm chi phí vận hành, giảm giá thành giao dịch bằng việc tự động hóa xử lý giao dịch (65% số lượng giao dịch đã được tự động hóa), đáp ứng được việc tăng trưởng mạnh số lượng khách hàng, giao dịch của Agribank trong thời gian gần đây.

Năm 2016, Agribank đã hoàn thành việc chuẩn bị và tiến hành triển khai các giải pháp thuộc Đề án chiến lược phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020, làm nền tảng phát triển hệ thống công nghệ thông tin, sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại tại Agribank trong những năm tới. Với vai trò đầu mối thường trực triển khai Đề án, Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, bổ sung thêm các sản phẩm mới, kênh phân phối điện tử trên nền công nghệ thông tin cho khách hàng, để mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ; đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiếp cận trực tiếp khách hàng bằng nhiều kênh phân phối khác nhau, giúp tăng trưởng nhanh số lượng khách hàng, số sản phẩm dịch vụ một khách hàng sử dụng.

Ngoài ra, Agribank cũng hoàn thiện các hệ thống an ninh thông tin, các quy trình về công nghệ thông tin để nâng cao khả năng an toàn của hệ thống, nhằm đảm bảo an toàn tài sản cho ngân hàng và khách hàng, tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ. Với việc xây dựng kế hoạch chi tiết, ưu tiên tập trung nguồn lực, rà soát, áp dụng nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghệ thông tin, đến nay, nhiều dự án công nghệ thông tin quan trọng của Agribank đã được triển khai và đáp ứng kịp thời những nhu cầu cần thiết của hệ thống Agribank, đã chấm dứt được việc gia hạn thời gian thực hiện các dự án.

Nâng cao cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại

Năm 2017, Agribank hướng tới mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiện nay, Agribank đang chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ, có khả năng phát triển nhanh để cung cấp cho khách hàng. Cụ thể là đẩy nhanh việc triển khai dự án E-Banking để xây dựng nền tảng dịch vụ đa kênh hoàn chỉnh, giúp khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng qua nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là Internet Banking và Mobile Banking. Triển khai giao diện mới và các chức năng mới trên Internet Banking như chuyển khoản, chuyển tiền tiết kiệm điện tử, theo dõi thông tin tín dụng và thu thuế qua Ibanking cho khách hàng cá nhân. Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng mobile phục vụ nội bộ ngân hàng và cung cấp cho khách hàng... Đặc biệt, Agribank cũng sẽ đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm về thanh toán để tận dụng ưu thế của Agribank về mạng lưới và số lượng khách hàng.


Các ứng dụng sản phẩm dịch vụ hiện đại của Agribank đang ngày càng thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo khách hàng (Ảnh: Minh Đăng - TSC)

Các ứng dụng sản phẩm dịch vụ hiện đại của Agribank đang ngày càng thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo khách hàng (Ảnh: Minh Đăng - TSC)

Với việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án E-Banking, Agribank đang thực hiện việc hoàn thành trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt danh mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu; nâng cấp, mở rộng các dịch vụ của các hệ thống bao gồm Internet Banking, Nhóm dịch vụ kiều hối; Thanh toán biên mậu; Thanh toán hóa đơn; Thu ngân sách nhà nước; Thanh toán song phương với Kho bạc Nhà nước, Thanh toán song phương với các ngân hàng, Thanh toán liên ngân hàng và Hệ thống giám sát ngân quỹ. Đối với Hệ thống IPCAS - MIS, Agribank tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp nghiệp vụ, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống, bổ sung các chức năng mới của hệ thống IPCAS, hệ thống MIS đáp ứng các yêu cầu của Agribank và Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, Agribank cũng tập trung hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng các Trung tâm dữ liệu, mạng truyền thông; nâng cao hiệu năng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin, tối ưu hóa năng lực xử lý của các hệ thống, bảo trì, quản lý vận hành tốt các hệ thống, đảm bảo giao dịch ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, hỗ trợ triển khai chiến lược phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020. Đáp ứng yêu cầu Thông tư 31/2015/TT-NHNN của NHNN ngày 28/12/2015 quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng, Agribank hết sức chú trọng việc đảm bảo hoạt động an toàn, bảo mật của tất cả các hệ thống công nghệ thông tin; xây dựng và triển khai các giải pháp an ninh bảo mật cho các cấu phần hệ thống công nghệ thông tin; xây dựng, cập nhật, bổ sung các quy trình về công nghệ thông tin, hoàn thiện chính sách, quy định về an toàn thông tin, nâng cao khả năng an toàn của hệ thống.

Trên nền tảng công nghệ thông tin vững mạnh và hiện đại, Agribank tiếp tục đặt ra những mục tiêu lớn cho tương lai với trọng tâm là việc mở rộng các kênh phân phối điện tử, tối ưu hóa các sản phẩm dịch vụ, tạo sự thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi cho khách hàng sử dụng, nhất là trong xu thế hội nhập hiện nay với nhiều giải pháp như Ngân hàng đa kênh với phân hệ E-Banking được triển khai hỗ trợ điện thoại và các thiết bị di động thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển các kênh phân phối mới, đặc biệt là các kênh qua Internet và hướng tới kết nối thương mại điện tử. Bên cạnh đó là một loạt các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ như: giải pháp Kho dữ liệu doanh nghiệp và công cụ phân tích thông minh phục vụ phân tích khách hàng, sản phẩm và lợi nhuận; giải pháp Quản lý quan hệ khách hàng hỗ trợ các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và ngân hàng bán buôn; giải pháp Quản lý sự kiện và bảo mật thông tin nhằm lấp đầy các lỗ hổng bảo mật, quản lý liền mạch của tất cả hoạt động bảo mật trên tất cả các thiết bị, máy chủ, mạng và các cấu phần công nghệ khác; giải pháp Tăng cường cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu xử lý, tăng trưởng giao dịch, đảm bảo an toàn của hệ thống trong giai đoạn tới; giải pháp Cơ cấu tổ chức công nghệ thông tin hướng dịch vụ giúp cải thiện năng lực quản trị công nghệ thông tin; giải pháp Ngân hàng bán buôn cung cấp các chức năng tiên tiến phục vụ đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhằm tạo ra năng lực cạnh tranh của Agribank trong mảng khách hàng doanh nghiệp,…

Trong chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ của mình, Agribank luôn đề cao tính năng ưu đãi và tiện ích cho khách hàng, giúp khách hàng thuận tiện và dễ dàng hơn trong việc thực hiện các nhu cầu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Với việc khẳng định những bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ, trên cơ sở không ngừng cải tiến, nâng cao hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến bắt kịp với xu thế chung của thế giới, Agribank không ngừng gia tăng uy tín và khẳng định thương hiệu ngân hàng thương mại hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Năm 2016 là năm đầu Agribank triển khai Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án chiến lược phát triển SPDV giai đoạn 2016 - 2020. Với sự nỗ lực của toàn hệ thống, năm 2016, tất cả các dịch vụ của Agribank đều tăng trưởng so với năm 2015. Trong đó nhóm dịch vụ E-banking, ủy thác đại lý, Thẻ, dịch vụ khác đạt mức tăng trưởng tích cực trên 20%, nhóm thanh toán trong nước đạt mức tăng trưởng khả quan so với các năm trước. Tính đến 31/7/2017, hoạt động thu dịch vụ của Agribank đạt 2.479 tỷ đồng, tăng 27% so cùng kỳ năm 2016, đạt 56,7% kế hoạch năm 2017. Một số nhóm dịch vụ tăng trưởng khá như dịch vụ E-banking tăng 42% và dịch vụ thẻ tăng 32%...

Nhật Minh