Công ty chứng khoán "vừa đá bóng vừa thổi còi"?

(Dân trí) - Trước ý kiến công ty chứng khoán "vừa đá bóng vừa thổi còi", Bộ Tài chính cho biết việc doanh nghiệp được phép tự doanh, bảo lãnh phát hành, môi giới và tư vấn chứng khoán là phù hợp với quy định.

Liên quan đến vấn đề báo chí phản ánh về hiện tượng công ty chứng khoán quản lý tài khoản, tư vấn lại vừa đầu tư chứng khoán, "vừa đá bóng vừa thổi còi", Bộ Tài chính đã có phản hồi thông tin và cho rằng điều này là phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật.

Bộ Tài chính khẳng định theo thông lệ quốc tế, công ty chứng khoán được phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 72 Luật Chứng khoán quy định công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Theo Bộ Tài chính, công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động nghiệp vụ tự doanh, quản lý tài khoản khách hàng và tư vấn đầu tư chứng khoán có thể có xung đột lợi ích giữa công ty chứng khoán và khách hàng.

"Do vậy, để ngăn ngừa, Luật Chứng khoán (Điều 89) và các văn bản hướng dẫn đã quy định hạn chế xung đột lợi ích giữa khách hàng và công ty chứng khoán theo đó, công ty chứng khoán có nghĩa vụ ưu tiên quyền lợi và bảo vệ tài sản khách hàng", Bộ Tài chính thông tin.

Công ty chứng khoán vừa đá bóng vừa thổi còi? - 1

Diễn biến thị trường chứng khoán thời gian qua (Biểu đồ: TradingView).

Về công tác quản lý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giám sát thường xuyên qua báo cáo hoặc kiểm tra tại chỗ hoạt động của các công ty chứng khoán nhằm bảo đảm các công ty chứng khoán hoạt động tuân thủ quy định pháp luật.

Theo Bộ Tài chính, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 và những tháng đầu năm nhìn chung vẫn phát triển ổn định, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho Chính phủ và cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam bị tác động nhất định.

Bên cạnh mặt tích cực của thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận thấy có những mã cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch có biến động mạnh về khối lượng giao dịch, về giá, trong đó có một số biến động có dấu hiệu bất thường.

Thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có khuyến nghị và cảnh báo nhà đầu tư khi tham gia các hội nhóm chứng khoán, đang tiếp tục tăng cường giám sát, xử lý thông tin trên không gian mạng, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật Chứng khoán.

Cơ quan này cũng tăng cường giám sát, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định giao dịch, công bố thông tin, đặc biệt là hoạt động giao dịch, của các cổ đông lớn, cổ đông sáng lập, ban lãnh đạo doanh nghiệp; kiểm soát hoạt động của công ty chứng khoán, nhất là hoạt động cho vay sử dụng đòn bẩy tài chính; xử lý nghiêm công ty chứng khoán tham gia thực hiện thao túng thị trường chứng khoán.