Thứ tư, 22/03/2006 - 08:59

Công bố báo cáo ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp

Dân trí

Ngày mai 23/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), Bộ BC-VT và Tập đoàn Intel Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức hội thảo về “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển”.

Hơn 300 đại biểu bao gồm lãnh đạo các đơn vị tổ chức cùng đại diện của các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ tham dự hội nghị này.

Tại hội thảo, Báo cáo kết quả cuộc điều tra về tình hình ứng dụng CNTT trong cộng đồng doanh nghiệp Việt nam và các đánh giá về thực trạng ứng dụng CNTT trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam của ban chỉ đạo quốc gia về ứng dụng CNTT (Bộ BCVT và VCCI) sẽ được đề cập.

Hội thảo này cũng nhằm giới thiệu nội dung của các chương trình quốc gia về phát triển công nghệ thông tin nói chung và công bố chi tiết nội dung của Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển.

Các tham luận sẽ tập trung đánh giá đúng thực trạng trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt nam. Mục tiêu cuối cùng là tìm ra các giải pháp hoàn thiện nhất dành cho doanh nghiệp.

Bên cạnh những đánh giá về thực trạng ứng dụng vào doanh nghiệp, các vấn đề nóng hổi khác của ngành CNTT cũng sẽ được đề cập đến như: nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, môi trường pháp lý thúc đẩy phát triển ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp.

T.Đ

Đáng quan tâm
Mới nhất