1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cổ phiếu Tân Tạo bị cảnh báo, em trai bà Đặng Thị Hoàng Yến rời ghế CEO

Mai Chi

(Dân trí) - Trong khi những ồn ào về vụ ủy thác đầu tư của bà Đặng Thị Hoàng Yến hay kiện tụng phá sản chưa đi tới hồi kết thì tại Tân Tạo, em trai bà Yến rời ghế CEO, cổ phiếu bị HoSE cảnh báo.

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu ITA của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo vào diện cảnh báo kể từ ngày 21/4 tới. Nguyên nhân là tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 đã kiểm toán của tổ chức niêm yết, thuộc chứng khoán bị cảnh báo theo quy định pháp luật.

Trên thực tế, cổ phiếu ITA đã bị cảnh báo trên HoSE do công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo đồng thời tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin trong 6 tháng kể từ ngày bị cảnh báo (tháng 9/2022).

Cổ phiếu Tân Tạo bị cảnh báo, em trai bà Đặng Thị Hoàng Yến rời ghế CEO - 1

Một số chỉ tiêu trên BCTC năm 2021 được Ban Tổng giám đốc Tân Tạo điều chỉnh, phân loại lại (Ảnh minh họa: ITA).

Theo báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Tân Tạo tăng lỗ 81 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Trước kiểm toán lỗ là 176 tỷ đồng, sau kiểm toán là 257 tỷ đồng.

Nêu ý kiến tại BCTC đã kiểm toán, đơn vị kiểm toán AASC đã có ý kiến ngoại trừ với "số liệu so sánh" của một số chỉ tiêu trên BCTC năm 2021 được Ban Tổng giám đốc Tân Tạo điều chỉnh, phân loại lại.

Ví dụ, chỉ tiêu phải thu ngắn hạn khác tăng 638,6 tỷ đồng nhưng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lại giảm 662,2 tỷ đồng và phải thu dài hạn khác giảm 638,6 tỷ đồng. Chỉ tiêu đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết tăng 1.752,7 tỷ đồng song đầu tư góp vốn vào đơn vị khác lại giảm 1.754,6 tỷ đồng sau khi điều chỉnh. Chi phí phải trả ngắn hạn giảm 438 tỷ đồng còn phải trả ngắn hạn khác tăng 419,3 tỷ đồng…

Cổ phiếu Tân Tạo bị cảnh báo, em trai bà Đặng Thị Hoàng Yến rời ghế CEO - 2

(Nguồn: BCTC Tân Tạo).

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng nhấn mạnh đến nhiều vấn đề tại bản BCTC hợp nhất năm 2022 của Tân Tạo, trong đó có nội dung "nợ tiềm tàng".

Cụ thể, đến ngày 31/12/2022, Tân Tạo đã ghi nhận 100% doanh thu cho toàn bộ thời gian cho thuê lại trên phần đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp Tân Tạo - khu mở rộng với tổng diện tích là 938.350m2 và khu công nghiệp Tân Đức là 1.683.880m2. Giá vốn tương ứng, bao gồm tiền thuê đất phải trả, được ước tính dựa trên đơn giá thuê đất của các hợp đồng thuê đất hàng năm và các phụ lục có liên quan đã được ký kết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu.

Theo Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn, công ty có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất đã được cho thuê lại nêu trên theo đơn giá trả tiền thuê đất một lần, mà số tiền này có thể khác với số tiền đã được công ty trích trước.

Tuy nhiên, do hiện tại vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xác định đơn giá này, nên công ty vẫn chưa xác định được giá trị tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê tương ứng với phần diện tích đất nêu trên tại khu công nghiệp Tân Tạo - khu mở rộng và khu công nghiệp Tân Đức.

Vào ngày lập BCTC hợp nhất, công ty chưa nhận được thông báo từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về cơ sở để xác định giá trị tiền thuê đất phải trả một lần cho diện tích đất đã được cho thuê lại nêu trên và đang chờ phản hồi từ các cơ quan chức năng.

Kiểm toán viên cũng nhấn mạnh đến chỉ tiêu "đầu tư góp vốn vào đơn vị khác". Theo đó, khoản ủy thác đầu tư cho cá nhân bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Tân Tạo - theo các biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông các năm từ 2019 đến 2021 của Tân Tạo, biên bản họp và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông ngày 1/8/2020 của Công ty cổ phần Tân Đức (là công ty con của Tân Tạo) với số tiền là 14,1 tỷ đồng (số dư tại ngày 31/12/2021 là 91 tỷ đồng hạch toán ở khoản mục Phải thu khác). Tại ngày 31/12/2022 khoản ủy thác đầu tư này đã được Công ty Clearist Par, Inc (Mỹ) xác nhận với số tiền 14,1 tỷ đồng (hơn 598.000 USD).

Theo biên bản họp và nghị quyết của HĐQT ngày 29/12/2022, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đức đã quyết định giảm khoản ủy thác đầu tư cho Bà Đặng Thị Hoàng Yến số tiền 300 tỷ đồng, chuyển giao cho Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) tiếp tục thực hiện việc ủy thác đầu tư số tiền nói trên.

Ngoài ra, trong phần nêu ý kiến với BCTC năm 2022 của Tân Tạo, phía kiểm toán còn nhấn mạnh đến thông tin về quyết định của tòa án và thông tin về hoạt động liên tục đối với Tân Tạo. Trong diễn biến mới nhất, vào ngày 15/3, Tân Tạo đã công bố công văn giải trình về việc phản đối, không chấp nhận quyết định ngày 25/1/2018 mở thủ tục phá sản của TAND TPHCM và quyết định ngày 15/4/2022 chỉ định quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ITA đóng cửa phiên 17/4 vẫn tăng giá 0,49% lên 4.080 đồng.

Tại Tân Tạo cũng vừa diễn ra biến động nhân sự cấp cao. Từ đầu tháng 4 này, ông Đặng Quang Hạnh - em trai bà Đặng Thị Hoàng Yến đã không còn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người thay vào vị trí là ông Nguyễn Thanh Phong.

Trước đó, ông Phong là Phó tổng giám đốc Tân Tạo. Ngoài ra, ông còn là Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Tân Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tin học và Tư vấn xây dựng Phương Nam, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khai thác và Phát triển kho vận Tân Tạo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Tân Đông Phương.