Thứ bảy, 21/03/2009 - 09:06

“Chưa phát hiện đảo nợ bằng vốn hỗ trợ lãi suất”

Dân trí

Khả năng doanh nghiệp lợi dụng nguồn vốn được hỗ trợ lãi suất để đảo nợ là mối lo ngại đã được một số chuyên gia đề cập đến. Tuy nhiên, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu lại khẳng định, đến lúc này, ngành ngân hàng chưa phát hiện có đảo nợ.

Dù không có trong danh sách trả lời chất vấn chính thức tại phiên họp lần này của Thường vụ Quốc hội, nhưng do tính chất “nóng” của gói kích cầu, rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này vẫn được các đại biểu đặt ra trực tiếp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Văn Giàu.

Giải đáp những vấn đề liên quan đến mục tiêu của gói kích cầu 17.000 tỉ đồng, ông Giàu cho biết, Chính phủ đã bàn rất nhiều và cuối cùng đã thống nhất, việc sử dụng khoản tiền này nhằm giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm.
 
“Chưa phát hiện đảo nợ bằng vốn hỗ trợ lãi suất” - 1
"Khi có chính sách hỗ trợ thường dễ tác động đến đạo đức cán bộ".
 
Theo ông Giàu, đã có những ý kiến đặt vấn đề tại sao không dùng gói này để tác động tăng trưởng? Lí lẽ đưa ra là nếu thực hiện phương án đầu tư vào một số công trình cũng sẽ tạo việc làm mới và góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Đáp lại, ông Giàu cho rằng, cách làm đó cũng có lợi, nhưng thực trạng của chúng ta là giá thành sản phẩm cao, điều kiện sản xuất kinh doanh đang rất khó khăn, nếu không tác động kịp thời vào sẽ tác động đến vấn đề việc làm…

Thống đốc Ngân hàng cũng cho biết, gần đây, một số chuyên gia cho rằng, việc hỗ trợ lãi suất cho vay sẽ khiến tăng trưởng dư nợ, không thể đáp ứng được mục tiêu của gói giải pháp Chính phủ đưa ra. Tuy nhiên, ông Giàu lí giải, việc cho vay thông qua gói kích cầu là cho vay vốn ngắn hạn, không phải tăng trưởng tín dụng.

Đáp lại lo ngại của một số đại biểu Quốc hội về việc doanh nghiệp có thể đảo nợ bằng vốn hỗ trợ lãi suất, ông Giàu cho rằng, việc ngân hàng cho vay doanh nghiệp để trả nợ cho doanh nghiệp mình tại ngân hàng đó hoặc trả nợ cho ngân hàng khác gọi là đảo nợ.

Còn hiện nay doanh nghiệp trả nợ trước hạn hoặc đến hạn trả nợ vay lại là chuyện bình thường, bởi muốn vay lại, phải tuân thủ một số qui định về chính sách tín dụng, trong đó điều kiện tiên quyết là phải có phương án khả thi.

Với quan niệm như vậy, ông Giàu khẳng định, việc đảo nợ đến nay chưa phát hiện!

Một câu hỏi khác được đại biểu Lê Quang Hải (Hưng Yên) gửi tới ông Nguyễn Văn Giàu:  “Cán bộ ngành ngân hàng hưởng lương thưởng cao, lúc này Chính phủ bỏ tiền hỗ trợ lãi suất vay cũng là giữ ổn định cho các ngân hàng, vậy ngành ngân hàng có chia sẻ với doanh nghiệp, người dân trong lúc khó khăn này?”.

Ông Giàu đáp lại, thu nhập của cán bộ ngân hàng được pháp luật qui định, còn trong xã hội cũng có ngành cao thấp. “Cho đến nay phân phối tiền lương của các ngân hàng chưa có vấn đề gì trái pháp luật”, ông Giàu nhấn mạnh.

Ông Giàu cũng thừa nhận, khi có những chính sách hỗ trợ của nhà nước thường dễ tác động đến đạo đức của cán bộ ngân hàng. Tuy nhiên, Chính phủ đã bàn vấn đề này tại nhiều phiên họp và Thủ tướng Chính phủ đã giao Thống đốc Ngân hàng phải triển khai vấn đề hỗ trợ lãi suất nghiêm khắc trong nội bộ ngành ngân hàng.

Theo ông Giàu, ngành ngân hàng đã chuyển tải thông điệp của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đến toàn bộ nội bộ hệ thống ngân hàng. “Chúng tôi có niềm tin cán bộ của chúng tôi sẽ nghiêm túc nâng cao tinh thần trách nhiệm để cùng chung sức vượt qua khó khăn chung lúc này”, ông Giàu nhấn mạnh.

Kim Tân