Thứ bảy, 20/01/2018 - 13:00

Cán bộ cấp Trung ương, tỉnh chỉ được dùng bàn ghế giá dưới 5 triệu đồng

Dân trí

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của đơn vị tổ chức trung ương, địa phương cấp huyện xã.

Theo đó, các trang bị máy móc, thiết bị tại các phòng để phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng phải dùng tại cơ quan làm việc và phục vụ công việc chung.

Chính phủ thắt chặt định mức giá thiết bị cá nhân và văn phòng của cán bộ trung ương và địa phương trong bối cảnh chi mua sắm công đang lớn (ảnh minh hoạ)
Chính phủ thắt chặt định mức giá thiết bị cá nhân và văn phòng của cán bộ trung ương và địa phương trong bối cảnh chi mua sắm công đang lớn (ảnh minh hoạ)

Đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương và địa phương (cấp tỉnh, huyện) được sử dụng: 1 bộ bàn ghế ngồi làm việc mức giá tối đa 5 triệu đồng, 1 tủ đựng tài liệu mức giá tối đa 5 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay mức giá tối đa 15 triệu đồng, 1 điện thoại cố định mức giá tối đa 300 nghìn đồng.

Một phòng làm việc của các công chức, viên chức nêu trên chỉ được trang bị 1 bộ bàn ghế họp, tiếp khách mức giá tối đa 10 triệu đồng (cấp huyện là 7 triệu đồng), 1 máy in mức giá tối đa 10 triệu đồng, 1 điện thoại cố định mức giá tối đa 300 nghìn đồng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến, tính cho 1 người gồm: 1 bộ bàn ghế ngồi làm việc mức giá tối đa 3 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay mức giá tối đa 15 triệu đồng.

Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của chức danh cấp xã (tính cho 01 phòng làm việc), gồm: 1 bộ bàn ghế họp, tiếp khách mức giá tối đa 5 triệu đồng, 2 tủ đựng tài liệu mức giá tối đa 3 triệu đồng/tủ, 1 máy in mức giá tối đa 10 triệu đồng, 1 điện thoại cố định mức giá tối đa 300 nghìn đồng.

Cũng liên quan đến tài sản Nhà nước, Chính phủ mới ban hành Nghị định 165 về quản lý và sử dụng tài sản tại các cơ quan Đảng. Theo đó, tài sản tại cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng phải được sử dụng đúng công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, được khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.

Việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng được giám sát, kiểm tra, kiểm toán theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định.

Các cơ quan của Đảng được giao quản lý, sử dụng tài sản có quyền sử dụng tài sản phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các biện pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản được giao theo chế độ quy định. Các cơ quan của Đảng sử dụng tài sản đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm...

An Linh

Cán bộ cấp Trung ương, tỉnh chỉ được dùng bàn ghế giá dưới 5 triệu đồng - 2