1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cấm mang vàng miếng ra nước ngoài

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước quy định, cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ, nếu tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

C
Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Vietnam Airlines lên tiếng vụ tiếp viên bị bắt tại Nhật

Quy định này được nêu trong Thông tư 11 do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 28/3. Theo quy định mới, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu không được phép mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu.

Trường hợp cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu phải làm thủ tục gửi tại kho Hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan phát sinh.

Tuy nhiên, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu được mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ, nhưng nếu tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Đối với trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ. Tuy nhiên được đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức, nhưng nếu khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Đối với cá nhân nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; nếu tổng khối lượng từ 300g trở lên phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Trường hợp cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh cũng được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ. Song nếu tổng khối lượng vàng từ 300g trở lên đến dưới 1kg phải khai báo với cơ quan Hải quan; từ 1kg trở lên phải có Giấy phép do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cá nhân đó cư trú cấp, đồng thời phải khai báo với cơ quan Hải quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 15/5/2014.

An Hạ
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước