Bộ trưởng Giao thông “dọa” dừng dự án BOT chậm thu phí tự động

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cho biết, đến hết tháng 12, trạm BOT nào không triển khai thu phí tự động không dừng (ETC) thì sẽ dừng thu giá tại dự án đó. Đây là biện pháp mạnh để xã hội thấy chúng ta làm nghiêm minh, tạo thuận lợi cho người dân.

Chỉ đạo nói trên được Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đưa ra hôm qua (29/11), tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án thu giá không dừng trên Quốc lộ 1 (QL1) và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.

Tại cuộc họp, báo cáo tiến độ dự án thu giá không dừng trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cho biết, theo tiến độ dự án, đến hết tháng 10/2017, tất cả các trạm phải chạy thương mại. Tuy nhiên, vì một số lí do phải lùi đến hết tháng 12/2017.

Theo ông Huyện, hiện nay đã ký hợp đồng được 25 trạm, còn 2 trạm của nhà đầu tư tuyến Cần Thơ - Phụng Hiệp và trạm Cam Thịnh (Khánh Hòa) chưa ký hợp đồng. Trong số 27 trạm, đã có 15 trạm vận hành thương mại, 10 trạm đang lắp đặt, dự kiến vận hành trong tháng 1/2018.

“Tổng cục đã đàm phán với nhà đầu tư trạm Cam Thịnh 7 lần và Cần Thơ - Phụng Hiệp 5 lần. Trong đó, chỉ có nhà đầu tư Cần Thơ - Phụng Hiệp đã thống nhất ký hợp đồng với nhà đầu tư cung cấp dịch vụ thu giá không dừng (VETC)” - ông Huyện nói.

Bộ trưởng GTVT yêu cầu đến hết tháng 12 phải hoàn thành việc triển khai thu phí không dừng
Bộ trưởng GTVT yêu cầu đến hết tháng 12 phải hoàn thành việc triển khai thu phí không dừng

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị tạm dừng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với trạm Cam Thịnh để đàm phán triển khai hệ thống thu giá tự động không dừng. Thời gian dừng thu không trừ vào thời gian thu hoàn vốn dự án.

Trong khi đó, tiến độ của Quyết định 07 của Thủ tướng về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng là hết năm 2018 triển khai ở 2 làn trung tâm, đến năm 2019 sẽ thu giá không dừng ở tất cả các làn thuộc tất cả các trạm trên toàn quốc.

“Tổng cục đang xây dựng lộ trình thực hiện theo quyết định của Thủ tướng. Nhà đầu tư BOT phải tăng cường năng lực, thuê thêm chuyên gia để dự án đảm bảo đúng tiến độ” - ông Huyện cho biết.

Sau khi nghe các đơn vị phát biểu ý kiến, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: “Đến hết tháng 12, trạm BOT nào không triển khai sẽ dừng thu giá. Đây là biện pháp mạnh để xã hội thấy chúng ta làm nghiêm minh, tạo thuận lợi cho người dân. Thu giá không dừng hiện nay vẫn còn nửa vời vì mới chỉ triển khai được một làn mỗi chiều đường, còn lại vẫn thu thủ công. Phải tiến tới thu không dừng ở tất cả các làn mới đảm bảo công khai minh bạch.”.

Bộ trưởng GTVT yêu cầu sớm nghiên cứu hình thành thêm một số nhà đầu tư cung cấp dịch vụ thu phí không dừng tương tự như VETC, qua đó tạo sự công khai, minh bạch trong thu phí. Xây dựng kế hoạch, lộ trình để đến cuối năm 2018 thu phí không dừng tất cả các trạm trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, đến cuối năm 2019 triển khai trên toàn bộ hệ thống quốc lộ.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng yêu cầu phải rà soát lại năng lực nhà cung cấp dịch vụ thu giá không dừng VETC, có giải pháp điều thêm nhân lực công nghệ thông tin, cần thiết có thể giảm hợp đồng, quy mô thực hiện dự án đối với nhà cung cấp dịch vụ VETC, khuyến khích nhà cung cấp dịch vụ khác cùng tham gia thực hiện dự án.

Hồi tháng 10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo về việc triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, mục đích nhằm đẩy nhanh việc áp dụng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng nhằm bảo đảm quyền lợi giữa nhà đầu tư dự án BOT và nhà đầu tư dự án ETC.

Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT xác định doanh thu hoàn vốn cho dự án ETC từ phần chênh lệch giữa mức khoán chi phí tổ chức, quản lý thu giá quy định trong hợp đồng BOT sau khi trừ đi giá trị quyết toán chi phí thực tế tổ chức thu hàng năm của dự án BOT…

Châu Như Quỳnh

Tin liên quan