Bộ Quốc phòng sẽ giữ 90 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

(Dân trí) - Theo đề án tái cơ cấu đến hết 2015, Bộ Quốc phòng sẽ buộc phải thoái vốn nhà nước tại 9 doanh nghiệp, giải thể 1 doanh nghiệp, cổ phần 2 công ty; song được duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại 90 công ty TNHH MTV.

Viettel lần đầu soán ngôi của VNPT trong lĩnh vực viễn thông.
Viettel lần đầu soán ngôi của VNPT trong lĩnh vực viễn thông.

Theo Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2013-2015, Bộ sẽ phải thực hiện cổ phần hóa 2 đơn vị là Công ty mẹ - Tổng công ty 36 và Công ty TNHH MTV Trường An. 

Đồng thời, Bộ Quốc phòng phải thực hiện thoái vốn nhà nước tại 9 doanh nghiệp; giải thể Công ty 7/5 - Quân khu 7. Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý tổ chức lại các đơn vị phụ thuộc Tổng công ty Thành An thành công ty TNHH MTV đi kèm với cổ phần hóa.

Mặc dù vậy, Đề án vẫn duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng đối với 90 công ty TNHH MTV (trong đó có Tập đoàn Viễn thông quân đội, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam...). Bên cạnh đó, duy trì 69 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là công ty con của các doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - con thuộc Bộ Quốc phòng.

Trước đó, theo đánh giá của Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng), mặc dù trong năm 2012, suy thoái kinh tế đã ảnh hưởng đến sức phát triển chung của doanh nghiệp nhưng các doanh nghiệp quân đội vẫn phát triển vượt kế hoạch. 

Tính đến hết 20/12/2012, các doanh nghiệp quân đội có 100% vốn Nhà nước vẫn đạt doanh thu hơn 228.500 tỷ đồng, tương đương 112% kế hoạch, nộp ngân sách đạt 15.500 tỷ đồng, tương đương 110% kế hoạch. Trong đó, doanh thu tại Viettel tăng 18,5% và tăng gần 40% lợi nhuận, vượt VNPT.

Bích Diệp