1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bổ nhiệm nhân sự một số tập đoàn, tổng công ty

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định từ số 1382 đến số 1389/QĐ-TTg, bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực miền Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Tại các Quyết định số 1382, số 1383/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Duy Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần May Nam Định giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt May Việt Nam; bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Tiến Trường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Tại các Quyết định số 1384, số 1385/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn bà Hoàng Thị Minh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Bắc; bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Văn Ảnh, Giám đốc Công ty Lương thực Long An, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Tại Quyết định số 1386/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Tráng, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ-Lao động tiền lương Tổng công ty Hàng không Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Tại các Quyết định số 1387,1388,1389/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Dương Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng; bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Hữu Chinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam; bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Cảnh Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Biển Bắc cùng giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Theo TTXVN