Biểu thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 57/2005/QĐ - BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng linh kiện, phụ tùng ôtô trong Biểu thuế NK ưu đãi. Biểu thuế này nhằm thay thế biểu thuế nhập khẩu CKD, IKD đang hiện hành.

Theo đó biểu thuế mới có hai danh mục phụ tùng I và II quy định mức thuế suất của hàng trăm loại phụ tùng linh kiện ôtô. Biểu thuế này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hàng hoá NK đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 1/1/2006.

Tuy nhiên, trong thời gian kể từ ngày 1/1/2006 đến 31/12/2006 các doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện thuế suất thuế NK ưu đãi theo bộ linh kiện CKD (biểu thuế cũ) hoặc theo từng loại linh kiện phụ tùng của biểu thuế mới.

DN lựa chọn thực hiện quy định thuế suất theo bộ linh kiện CKD hay thuế suất theo từng linh kiện, phụ tùng cho chủng loại xe nào thì phải đăng ký bằng văn bản tại Cục Hải quan địa phương và thực hiện nội dung đã đăng ký trong suốt thời gian chuyển đổi.

Nếu DN nào đã sẵn sàng thực hiện quy định thuế suất mới này thì được phép áp dụng thí điểm từ ngày 1/9/2005 với điều kiện phải có văn bản đề nghị gửi BTC cho phép. Đến ngày 1/1/2007 sẽ chính thức thực hiện duy nhất biểu thuế mới này và bãi bỏ biểu thuế CKD cũ.

Được biết, Biểu thuế NK ưu đãi mới về cơ bản không cao hơn so với mức thuế NK dạng CKD đối với các loại xe. Tuy nhiên, mức thuế của một số xe tải, xe khách cao hơn mức hiện hành khoảng 3-7%.

Điều này nhằm khuyến khích các đơn vị đầu tư vào sản xuất linh kiện phụ tùng. Phần lớn các doanh nghiệp cho rằng họ vẫn tiếp tục thực hiện mức thuế NK cũ cho đến tận hết năm 2006.

Điều quan trọng là công nghiệp ôtô VN lấy việc phát triển sản xuất linh kiện phụ tùng làm yếu tố cơ bản nhưng hiện vẫn chưa xác định được định hướng sản xuất phụ tùng như thế nào, sản xuất cái gì, loại gì, thị trường tiêu thụ, xuất khẩu ra sao?

Phần lớn các DN hiện vẫn phát triển theo dạng mạnh ai nấy làm và nếu có sản xuất phụ tùng thì vẫn là các loại đơn giản nhất như đóng thùng, săm lốp, ắc quy, dây điện... và thường thì họ chỉ tổ chức sản xuất nhỏ, lẻ, chỉ đủ để cung ứng cho các chủng loại xe mà mình lắp ráp, trong đó chủ yếu là xe tải và xe khách.

Theo DĐDN

Đang được quan tâm