Bảo Việt doanh thu vượt 14.100 tỷ đồng, lãi 9 tháng gần 1.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Lũy kế 9 tháng Tập đoàn Bảo Việt có tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.173 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6%; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 996 tỷ đồng, hoàn thành 84,1% kế hoạch năm.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên 
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2014. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2014 toàn Tập đoàn đạt 14.173 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với cùng kỳ 2013.
 

Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 10.280 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5%; Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 2.827 tỷ đồng, tăng 21,8%. Trong cơ cấu doanh thu, các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là bảo hiểm (72,5%) và dịch vụ tài chính (19,9%). 
 

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt 1.221 tỷ đồng, hoàn thành 81,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 996 tỷ đồng, hoàn thành 84,1% kế hoạch năm. Trong cơ cấu lợi nhuận, lĩnh vực bảo hiểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (65,4%), trong đó lĩnh vực nhân thọ chiếm 45,7% và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với 19,7%. 
 

Về kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ, tổng doanh thu đạt 1.017 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 881 tỷ đồng, hoàn thành 77,8% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 844 tỷ đồng, tăng trưởng 4% so với cùng kỳ. 
 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đạt 10.280 tỷ đồng, tăng trưởng 14,5%. Doanh thu bảo hiểm từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 4.618 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm. Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ có tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 5.661 tỷ đồng, tăng trưởng 26,1%.

Lĩnh vực chứng khoán hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh với doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 221 tỷ đồng (+42,8%), lợi nhuận sau thuế đạt hơn 90 tỷ đồng (+15,2%), hoàn thành 100% kế hoạch năm.
 
Theo lộ trình đã đặt ra trong đề án thành lập Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn Bảo Việt sẽ giảm dần tỷ lệ sở hữu tại BaoVietBank để tuân thủ các quy định của Luật Tổ chức tín dụng năm 2010. 
 
Theo đó, ngày 24/9/2014, với việc BaoVietBank hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đợt 1 từ 3.000 tỷ đồng lên 3.150 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt đã giảm từ 52% xuống còn 49,52% và sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới khi BaoVietBank tiếp tục tăng vốn điều lệ theo lộ trình tăng vốn. 
 

Tập đoàn Bảo Việt cho biết, do ảnh hưởng của việc giảm tỷ lệ sở hữu tại BaoVietBank, kể từ ngày 24/9/2014, BaoVietBank không còn là công ty con của Tập đoàn Bảo Việt và báo cáo tài chính của BaovietBank đã được hợp nhất vào báo cáo tài chính của Tập đoàn Bảo Việt theo phương pháp vốn chủ sở hữu áp dụng cho công ty liên kết. 

Phương Dung
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

Đang được quan tâm