Báo cáo Chính phủ kết quả kiểm kê đất đai trong tháng 8 tới

(Dân trí) - Trong tháng 8 tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phải báo cáo Chính phủ kết quả kiểm kê đất đai 5 năm qua (2005-2010) và kế hoạch sử dụng đất 5 năm tới (2011-2015) của cả nước để Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.

Báo cáo Chính phủ kết quả kiểm kê đất đai trong tháng 8 tới - 1
Trong tháng 8 sẽ có kết quả về kiểm kê đất đai để làm căn cứ báo cáo trước Quốc hội kỳ họp tới (ảnh minh họa)
 
Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa được văn phòng Chính phủ truyền đạt lại. Cũng theo văn bản trên, Bộ TN&MT sẽ thực hiện in ấn, công bố số liệu kiểm kê đất đai và biên tập xây dựng hoàn chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 ngay sau khi được Chính phủ thông qua kết quả kiểm kê đất đai 5 năm qua (2005-2010) của cả nước.

Được biết, Bộ TN&MT đã hoàn thành công tác tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. Qua đó, bộ đã xác định rõ hiện trạng diện tích tự nhiên của các cấp hành chính; hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng; đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ kiểm kê trước; cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất…

LH