Bản tin trưa 12/11: Dòng tiền đổ vào chứng khoán, bất động sản

(Dân trí) - Chốt phiên giao dịch sáng 12/11, thị trường đóng cửa tại vùng trên 1.458,26 điểm, giảm 4,09 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và thép.

1.458,26 điểm

Là giá đóng cửa của VN-Index phiên trưa ngày 12/11, giảm 4,09 điểm. HNX đóng tại 439,17 điểm, tăng 0,44 điểm, tương ứng giảm 0,1%. UpCoM đóng tại 109,55 điểm, tăng 0,34 điểm, tương ứng 0,31 %.

10 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Sàn HSX

Bản tin trưa 12/11: Dòng tiền đổ vào chứng khoán, bất động sản - 1

Sàn HNX

Bản tin trưa 12/11: Dòng tiền đổ vào chứng khoán, bất động sản - 2

10 cổ phiếu giảm mạnh nhất 

Sàn HSX

Bản tin trưa 12/11: Dòng tiền đổ vào chứng khoán, bất động sản - 3

Sàn HNX

Bản tin trưa 12/11: Dòng tiền đổ vào chứng khoán, bất động sản - 4

10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất

Bản tin trưa 12/11: Dòng tiền đổ vào chứng khoán, bất động sản - 5

Dòng tiền theo nhóm ngành

Chứng khoán: SSI (302,6 tỷ đồng); VND (238 tỷ đồng)

SHS (156,5 tỷ đồng), ART (73,7 tỷ đồng)

Bất động sản: DIG (251,4 tỷ đồng); AAV (93,4 tỷ đồng)

CEO (81,19 tỷ đồng); NDN (793,9 tỷ đồng)

Xi măng: BBC (90,2 tỷ đồng)

Sản xuất chế biến thép: NKG (226,6 tỷ đồng)