Thứ năm, 02/08/2018 - 11:00

Bán đất, “bán con”, đóng cửa nhà máy… đại gia Dương Ngọc Minh vẫn ôm lỗ “khủng”

Dân trí

Nợ phải trả giảm mạnh song tổng tài sản cũng giảm hơn 40%, hoạt động tái cơ cấu của “vua cá” Dương Ngọc Minh đã bước đầu mang lại kết quả khả quan với mức lãi nhẹ hơn 2 tỷ đồng trong quý III/2018. Tuy vậy, lỗ lũy kế vẫn còn rất lớn, gần 646 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018 (niên độ kế toán từ 1/10/2017 đến 30/6/2018) của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG) ngày hôm qua (1/8) cuối cùng cũng đã được công bố sau công văn thúc giục của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX).

Báo cáo lần này cho thấy “vua cá tra” đã có lãi nhẹ trở lại. Cụ thể, so với cùng kỳ năm trước, quý III/2018, doanh thu thuần của Hùng Vương vẫn giảm mạnh hơn 58%, đạt gần 1.452 tỷ đồng. Với giá vốn hàng bán ở mức cao, chiếm gần 96% doanh thu, mức lợi nhuận gộp mà doanh nghiệp này có được còn gần 61 tỷ đồng trong quý III, bằng chưa tới 18% cùng kỳ.

Vua cá Dương Ngọc Minh đang trải qua thời gian khó khăn trong hoạt động kinh doanh, buộc phải tái cơ cấu mạnh mẽ để khắc phục lỗ luỹ kế và giảm nợ vay
"Vua cá" Dương Ngọc Minh đang trải qua thời gian khó khăn trong hoạt động kinh doanh, buộc phải tái cơ cấu mạnh mẽ để khắc phục lỗ luỹ kế và giảm nợ vay

Đáng chú ý là kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính của Hùng Vương tăng mạnh lên 134 tỷ đồng, tăng gấp 4,8 lần cùng kỳ trong khi chi phí tài chính (mà chủ yếu là chi phí lãi vay) lại giảm đáng kể, giảm gần 58% chỉ còn gần 67 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng được tiết giảm mạnh, lần lượt chỉ bằng gần 40% và hơn 78% cùng kỳ.

Nhờ đó, trong quý III năm tài chính này, doanh nghiệp của đại gia Dương Ngọc Minh đã có lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 23 tỷ đồng. Tuy nhiên, do có khoản lỗ khác hơn 21 tỷ đồng nên đã kéo sụt tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Hùng Vương xuống còn hơn 2 tỷ đồng.

Dẫu vậy, đây cũng là bước tiến đáng ghi nhận của doanh nghiệp này sau khi đã báo lỗ nặng hơn 313 tỷ đồng trong quý II. Sau khi được hoàn thuế, mức lãi sau thuế của Hùng Vương tăng lên gần 14 tỷ đồng.

Do mức lỗ nặng quý II, tính chung 9 tháng đầu năm tài chính 2018, Hùng Vương vẫn lỗ hơn 311 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 366 tỷ đồng. Con số này đưa lỗ lũy kế của “vua cá tra” đến 30/6/2018 gần 646 tỷ đồng.

Ngoài ra, số liệu bảng cân đối kế toán cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của Hùng Vương đã giảm hơn 5.606 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 40% và hiện đạt mức 8.270 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 3.766 tỷ đồng và tài sản dài hạn giảm hơn 1.840 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính thì trong giai đoạn từ 1/10/2017 đến 30/6/2018, Hùng Vương đã thu về trên 253 tỷ đồng lãi thanh lý khoản đầu tư vào công ty con.

Đi kèm với đó, nợ phải trả cũng giảm đáng kể gần 43%. Tổng nợ phải trả của Hùng Vương hiện ở mức 6.503 tỷ đồng, trong đó gần 95% là nợ ngắn hạn.

Trước đó, nêu ý kiến tại báo cáo tài chính quý II, kiểm toán viên đã lưu ý về những yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể đối với khả năng hoạt động kinh doanh liên tục của Hùng Vương khi mà khoản lỗ lũy kế đến cuối tháng 3 hơn 697 tỷ đồng và tổng nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn gần 750 tỷ đồng.

Ông Dương Ngọc Minh, Tổng giám đốc Hùng Vương cho biết, công ty này đang trong quá trình cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, bao gồm cả việc thanh lý một số khoản đầu tư và tài sản cố định.

Trong đó đã thoái toàn bộ vốn tại Sao Ta (lãi trên 213 tỷ đồng), Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (lãi trên 187 tỷ đồng); thanh lý bất động sản tại công ty con (bán lô đất 765 Hồng Bàng, TPHCM, lãi 229 tỷ đồng); đóng cửa một số nhà máy chế biến thủy sản hoạt động không hiệu quả…

Bích Diệp

Bán đất, “bán con”, đóng cửa nhà máy… đại gia Dương Ngọc Minh vẫn ôm lỗ “khủng” - 2