Bạn có đang nằm trong tầng lớp trung lưu trên thế giới?

(Dân trí) - Chỉ có khoảng 13% dân số thế giới được coi là có mức thu nhập trung bình trong năm 2011. Hầu hết mọi người trên thế giới đều thuộc nhóm thu nhập thấp (56%) hoặc nghèo (15%). Có khoảng 9% thuộc nhóm thu nhập trên trung bình và 7% thu nhập cao.

 

Bạn có đang nằm trong tầng lớp trung lưu trên thế giới? - 1

Kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) cho thấy, dựa vào các số liệu mới cập nhật, trên quy mô toàn cầu chỉ có khoảng 13% dân số thế giới được coi là có mức thu nhập trung bình trong năm 2011. Hầu hết mọi người trên thế giới đều thuộc nhóm thu nhập thấp (56%) hoặc nghèo (15%). Có khoảng 9% thuộc nhóm thu nhập trên trung bình và 7% thu nhập cao.

Bắt đầu bằng cách nhập các thông tin về mức thu nhập của gia đình bạn trong năm 2014 bằng đồng tiền của nước bạn (nghiên cứu của Pew bao gồm 111 quốc gia). Mức thu nhập có thể tính theo ngày, theo tuần, hoặc hàng tháng, hàng năm. Lý tưởng nhất, nó phải là tổng thu nhập của tất cả mọi người trong gia đình. Tiếp theo nhập số lượng người trong gia đình bạn, bao gồm cả bản thân bạn.

Nhập thông tin để xác định xem bạn nằm ở đâu trong 5 nhóm thu nhập toàn cầu trong năm 2011.

Theo đó, nếu bạn đang có thu nhập hàng năm khoảng 14.600 USD - 29.200 USD cho một hộ gia đình 4 người, tương đương mức sống 10,01 - 20 USD/người/ngày thì bạn thuộc nhóm thu nhập trung bình; 20,01 - 50 USD/ngày ở nhóm trên trung bình và thu nhập cao trên mức 50 USD/ngày. Còn từ 2,01 - 10 USD/ngày thuộc nhóm thu nhập thấp và dưới 2 USD/ngày thuộc nhóm nghèo.

Tất cả số liệu được thể hiện theo mức giá cả năm 2011 và chuyển đổi sang sức mua năm 2011.

Thu nhập hộ giao đình do bạn nhập được chuyển thành thu nhập hàng ngày cho mỗi người trong gia đình bạn. Sau đó, thu nhập năm 2014 được điều chỉnh theo lạm phát năm 2011-2014 của quốc gia bạn sống.

Cuối cùng, thu nhập được chuyển đổi từ đồng tiền của quốc gia bạn sinh sống sang đồng USD. Phương pháp ngang giá sức mua (PPP) với những điều chỉnh về sự khác biệt giá cả hàng hoá, dịch vụ giữa các nước sẽ làm cho thu nhập của bạn có thể so sánh được với người dân ở các quốc gia khác.

Kết quả cuối cùng là một ước tính thu nhập bình quân đầu người hàng ngày của gia đình bạn trong năm 2011, thể hiện theo mức giá năm 2011 và PPP sẽ giúp chỉ ra vị trí của bạn trên bảng phân phối thu nhập toàn cầu trong năm 2011.

Thu nhập ước tính được hiện thị là số nguyên gân nhất nhưng vị trí của bạn sẽ phải dựa trên một ước tính chính xác hơn. Ví dụ, hệ thống báo ước tính thu nhập hàng ngày 9,9 USD và 10,3 USD cùng kết quả là 10 USD nhưng với mức thu nhập 9,9 USD sẽ được xếp vào nhóm thu nhập thấp và 10,3 USD xếp vào nhóm thu nhập trung bình.

Một trong những hạn chế của công thức tính toán này là nó chỉ được sử dụng cho 111 quốc gia theo đề xuất của Pew. Ngoài ra, việc điều chỉnh lạm phát và tăng trưởng thu nhập thực tế trong giai đoạn 2011 - 2014 là như nhau cho tất cả mọi người tới từ các nước khác nhau.

Nếu thu nhập của bạn tăng lên với tốc độ nhanh hơn so với mức trung bình của quốc gia, công thức tính sẽ cho kết quả ước tính vượt quá mức thu nhập thực của bạn trong năm 2011. Giả sử bạn sống ở Mỹ và kiếm được 50 USD/ngày trong năm 2014 và mức thu nhập năm 2011 của bạn là 40 USD/ngày. Điều này có nghĩa là tốc độ tăng trưởng thu nhập cá nhân bạn trong giai đoạn 2011 - 2014 là 20%. Nhưng nếu thu nhập quốc gia ở Mỹ chỉ tăng 10% cho giai đoạn này, máy tính sẽ cho kết quả ước tính thu nhập năm 2011 của bạn là 45 USD/ngày, lớn hơn mức thu nhập thực sự 40 USD.

Tương tự, với những người có tốc độ tăng trưởng thu nhập thấp hơn so với mức trung bình của quốc gia, kết quả nhận được có thể thấp hơn so với mức thực tế.

Phương Dung
Theo PewResearch

Bạn có đang nằm trong tầng lớp trung lưu trên thế giới? - 2