1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

8 địa phương đề nghị tăng dự toán vốn vay, 7 tỉnh thành xin giảm

Nguyễn Khánh

(Dân trí) - Với đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho biết, nội dung này thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Chiều 28/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 17 với việc xem xét việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Theo tờ trình của Chính phủ, tổng dự toán vay của các địa phương năm 2022 được Quốc hội quyết định là hơn 28.636 tỷ đồng, trong đó, dự toán vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 18.482 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, tính đến ngày 31/8/2022, có 15 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại, 1 địa phương đề nghị trả nợ trước hạn dẫn đến thay đổi mức vay, trả nợ của từng địa phương so với mức Chính phủ đã báo cáo và được Quốc hội phê duyệt.

Cụ thể, có 8 địa phương đề nghị tăng dự toán vay lại, với tổng số đề xuất tăng là 234,8 tỷ đồng của các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Nam Định, Trà Vinh.

7 địa phương có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị giảm dự toán vay lại, với tổng số đề nghị giảm là 1.547,7 tỷ đồng gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa. Có 1 địa phương là Bắc Kạn đề nghị trả nợ vay lại trước hạn 33,6 tỷ đồng.

Chính phủ đã báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận nội dung nêu trên. Đồng thời kiến nghị xem xét giao UBND 8 tỉnh, thành phố muốn điều chỉnh tăng dự toán vốn vay lại năm 2022 nêu trên cam kết giải ngân hết toàn bộ số vốn được điều chỉnh tăng dự toán để tránh lãng phí.

8 địa phương đề nghị tăng dự toán vốn vay, 7 tỉnh thành xin giảm - 1

Ông Nguyễn Phú Cường - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách trình bày báo cáo thẩm tra (Ảnh: Quốc Chính).

Trình bày báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Phú Cường - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách - cho biết, đề xuất điều chỉnh của Chính phủ làm thay đổi mức bội chi ngân sách địa phương và mức vay của các địa phương năm 2022 đã được Quốc hội quyết định.

"Nội dung Chính phủ trình về điều chỉnh dự toán NSNN năm 2022 là thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội theo quy định của Luật NSNN, vì vậy, Chính phủ cần trình Quốc hội xem xét, quyết định", đại diện cơ quan thẩm tra nêu ý kiến.

Để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện giải ngân kịp thời các dự án sử dụng vốn vay lại, đại diện Ủy ban Tài chính Ngân sách cũng cho biết Chính phủ có thể trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Với kiến nghị điều chỉnh tăng dự toán vay năm 2022 của 8 địa phương với mức tăng thêm 234,8tỷ đồng, cơ quan thẩm tra cho rằng Chính phủ tổng hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội là chậm, không kịp báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 để Quốc hội xem xét, điều chỉnh cùng với một số nội dung khác trong điều hành NSNN năm 2022.

"Việc điều chỉnh tại thời điểm cuối năm cần xem xét tính khả thi của việc giải ngân vốn trong năm ngân sách không, tránh điều chỉnh bổ sung nhưng không kịp thực hiện, lại hủy dự toán", đại diện Ủy ban Tài chính Ngân sách lưu ý.

Với đề nghị giảm dự toán vốn vay lại năm 2022 của 7 địa phương, Ủy ban Tài chính Ngân sách cho rằng, việc điều chỉnh giảm dự toán đối với các địa phương không sử dụng hết vốn vay lại được thực hiện đồng thời cùng với điều chỉnh tăng cho một số địa phương sẽ bảo đảm cho tổng thể không vượt mức bội chi NSNN. Đồng thời, nếu thực hiện điều chỉnh kịp thời sẽ giúp phản ánh chính xác về tình hình thực hiện dự toán NSNN, các địa phương và Chính phủ chủ động hơn trong điều hành.

Tuy nhiên theo cơ quan thẩm tra, thời điểm hiện nay, việc điều chỉnh là không thực sự cần thiết, đề nghị hủy dự toán theo quy định của pháp luật. Cơ quan này cũng lưu ý Chính phủ cần đánh giá kỹ và chịu trách nhiệm về việc giải ngân khi đề nghị điều chỉnh.

Trong phiên họp thứ 17 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành với phương án phân bổ 7.497,7 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đồng thời cho phép bố trí kế hoạch vốn nước ngoài 88,6 triệu USD (tương đương 2.050 tỷ đồng) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở...