Chủ nhật, 07/06/2020 - 10:00

5 tháng đầu năm, TKV đạt nhiều kết quả sản xuất- kinh doanh tích cực

Dân trí

Theo tin từ Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 5 vừa qua, hoạt động sản xuất-kinh doanh của Tập đoàn này và các đơn vị thành viên đạt nhiều kết quả tích cực.

Những con số sản lượng đầu năm cho thấy có những chuyển biến tốt. Cụ thể, trong tháng 5, sản lượng than nguyên khai: 3,8 triệu tấn, bằng 9,4% kế hoạch năm, Than tiêu thụ 4,09 triệu tấn, đạt 8,3% kế hoạch năm, Nhập khẩu than 1,9 triệu tấn đạt 19,5% so với kế hoạch...

Về sản xuất khoáng sản, theo TKV, trong tháng 5, lượng Alumin + hydrat quy đổi 117.000 tấn đạt 9% kế hoạch. Tiêu thụ alumin: 92.327 tấn đạt 7,1% kế hoạch năm.Tinh quặng đồng: 9.411 tấn đạt 9,3% kế hoạch, đồng tấm: 1.170 tấn đạt 6,9% kế hoạch, kẽm thỏi 1.010 tấn đạt 9% kế hoạch. Phôi thép : 17.000 tấn đạt 7,7% kế hoạch. 

5 tháng đầu năm, TKV đạt nhiều kết quả sản xuất- kinh doanh tích cực - 1

Một lĩnh vực quan trọng khác của TKV- sản xuất điện: sản xuất và tiêu thụ điện: 863 triệu kWh đạt 8,8% kế hoạch. Sản xuất, tiêu thụ thuốc nổ: sản xuất: 7.200 tấn đạt 10% kế hoạch, tiêu thụ: 10.500 tấn đạt 9% kế hoạch. 

Các chỉ tiêu về giá trị cũng có kết quả khá tốt. Theo TKV, doanh thu tiêu thụ than dự kiến đạt 6.325 tỷ đồng đạt 7,8% KH năm. Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 868 tỷ đồng, đạt  5,3% KH năm. Sản xuất và bán điện dự kiến 1.152 tỷ đồng, đạt  8,7% KH năm.Sản xuất cơ khí, dự kiến 248 tỷ đồng, đạt 9,9% KH năm.  Vật liệu nổ công nghiệp dự kiến 465 tỷ đồng, đạt 9,4% KH năm. Doanh thu khác dự kiến 1.145 tỷ đồng, đạt 5,7% KH năm.

Tổng hợp 5 tháng đầu năm, doanh thu toàn tập đoàn TKV ước đạt 51.506 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch năm, bằng 100% so với cùng kỳ 2019. Trong đó: Doanh thu than đạt 31.576 tỷ đồng, đạt 39% KH năm, bằng 106% so với cùng kỳ. Sản xuất, tiêu thụ khoáng sản: 4.859 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch năm, bằng 71% so với cùng kỳ.

Doanh thu trong lĩnh vực sản xuất, bán điện của TKV 5 tháng qua đạt 6.096 tỷ đồng, đạt  46% KH năm và bằng 100% so với cùng kỳ; Sản xuất cơ khí: 1.038 tỷ đồng, đạt 41% KH năm và bằng 121% so cùng kỳ; Sản xuất, cung ứng Vật liệu nổ công nghiệp: 2.284 tỷ đồng, đạt 46% KH năm và bằng 10% so cùng kỳ; Sản xuất kinh doanh khác 5.650  tỷ đồng đạt  28 % kế hoạch năm, bằng 97% so với cùng kỳ.

Đánh giá chung về kết quả hoạt động 5 tháng qua, lãnh đạo TKV cho biết, từ đầu năm đến nay, các đơn vị gặp khó khăn về điều kiện sản xuất đã cơ bản khắc phục và đã đạt gần với mức sản lượng bình quân 5 tháng: Khe Chàm 38%, Mông Dương 39%, Thống Nhất 41%, Hạ Long: 38%. Riêng Núi Béo mới đạt: 23% sản lượng than nguyên khai cả năm TGĐ đã có báo cáo HĐTV để điều chỉnh sản lượng của một số đơn vị do vướng mắc về giấy phép khai thác.

Đáng chú ý, theo TKV, than bán cho hộ Xi măng chưa đạt kế hoạch điều hành chủ yếu do các NMXM thuộc TCT XM VN chuyển sang mua các nguồn than ngoài TKV, không nhận than của TKV theo kế hoạch đã đăng ký. Ngoài ra, NMXM Nghi Sơn bị sự cố 01 lò, chỉ hoạt động 01 lò nên nhu cầu than giảm so với đăng ký trước đó.Than cấp cho NM đạm Ninh Bình đạt thấp do đơn vị không đảm bảo khả năng thanh toán tiền than. Phương tiện vận chuyển than chưa đáp ứng yêu cầu tiêu thụ do phải tập trung vận chuyển than nhập khẩu.

Xuất khẩu than trong tháng 5 đã tăng hơn so với các tháng trước do thép Nhật Bản đã quay trở lại lấy hàng. Tuy nhiên, một số loại than cục Miền Tây và than cám chất lượng cao khác tiêu thụ vẫn còn chậm do nhu cầu thị trường giảm trước tác động của Covid - 19.

Trường Thịnh 

Từ khóa: