“Vị trí và vai trò của đội ngũ trí thức chưa được phát huy đầy đủ”

Dân trí Đó là khẳng định của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương tại buổi “Gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019” nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Ngày 14/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức buổi “Gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019”. Tới dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; GS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của 100 đại biểu là các nhà trí thức, khoa học đã đạt các giải thưởng khoa học và công nghệ trong nước, quốc tế, giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Kovalevskaia; các nhà giáo, nhà khoa học hoạt động trong khối viện, trường có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của khoa học và công nghệ.

“Vị trí và vai trò của đội ngũ trí thức chưa được phát huy đầy đủ” - 1

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, những người không quản ngày đêm khắc phục những khó khăn, thử thách, luôn miệt mài nghiên cứu, sáng tạo, có những đóng góp to lớn đối với xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước”.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng thông tin, trong những năm qua, nhiều chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển đội ngũ trí thức đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Đảng, Nhà nước luôn coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, luôn quan tâm đầu tư và đặt nhiều kì vọng vào đội ngũ trí thức, đội ngũ khoa học công nghệ. Nhiều cơ chế chính sách ưu tiên phát triển đội ngũ trí thức, đội ngũ cán bộ khoa học được Đảng và Nhà nước ban hành, thực thi đem lại hiệu quả tốt góp phần thu hút các đội ngũ trí thức, trong đó có đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài.

Đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, nhiều nhà khoa học Việt Nam được tổ chức quốc tế ghi nhận. Đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đã đóng vai trò động lực đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

“Nhiều công trình khoa học đã góp phần quan trọng trong thay đổi cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, khoa học xã hội đã để lại nhiều dấu ấn trong tiến trình phát triển mới đất nước, trong đời sống xã hội và góp phần vào sự phát triển của nền khoa học thế giới”, đồng chí Võ Văn Thưởng nói.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng thẳng thắn đánh giá: Nhìn một cách tổng thể sự phát triển của đội ngũ trí thức, cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu còn có những hạn chế. Vị trí và vai trò của đội ngũ trí thức chưa được phát huy đầy đủ.

Sự huy động tiềm năng của đội ngũ trí thức với sự nghiệp phát triển đất nước vẫn còn thấp so với yêu cầu. Vẫn còn một vài trí thức chưa ý thức thực sự đầy đủ về trách nhiệm và bổn phận trước đất nước và dân tộc. Những đóng góp của trí thức khoa học công nghệ vẫn chưa đáp ứng giải đáp kịp thời nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, chưa thực sự trở thành động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Kết thúc bài phát biểu của mình, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp tâm huyết của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học để đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo.

Nguyễn Hùng