Thiên vương tinh chính thức là hành tinh kỳ lạ nhất trong hệ Mặt Trời

Dân trí

Từ trường của sao Thiên vương hoạt động theo một cách rất khác so với các hành tinh khác. Hiểu được bản chất của nó có thể là mấu chốt để tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh trong tương lai.

Anh Thư (Theo BI)