Sử dụng hình dấu mực để chế tạo con mắt điện tử tốt hơn cho người mù

(Dân trí) - Hiện nay, các hình dấu mực nổi tiếng của Hermann Rorschach đang giúp chữa trị cho người mù. Ông đã tạo ra 10 hình dấu mực năm 1921 và trong một thời gian dài, chúng đã được dùng để kiểm tra đặc điểm về tính cách và năng lực cảm xúc của một người bằng cách phân tích những gì họ nhìn thấy trong mỗi hình dấu mực. Nhà khoa học Richard Taylof hiện đang sử dụng các hình này để tăng khả năng nhìn của người mù qua nhãn cầu điện tử.

Anh Thư (Theo BI)

Đang được quan tâm