Nước mắt của chim và bò sát tương tự như nước mắt của con người

Trang Phạm

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu mới, nước mắt của các loài chim và bò sát giống nước mắt của con người một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng xác định được những điểm khác biệt chính.

Nước mắt của chim và bò sát tương tự như nước mắt của con người - 1

Các nhà nghiên cứu cho biết, phát hiện này có thể giúp phát triển các phương pháp điều trị nhãn khoa mới cho người và động vật.

“Khám phá ra cách nước mắt có thể duy trì cân bằng nội môi trong các loài và điều kiện môi trường khác nhau là yếu tố quan trọng để hiểu được quá trình tiến hóa và thích nghi. Đó là điều cần thiết cho việc khám phá các phân tử mới cho thuốc nhãn khoa”, Arianne P. Oriá, phó giáo sư khoa học thú y của Đại học Liên bang Bahia, Salvador, Brazil, cho biết.

Trong vài năm qua, Oriá là người đã dẫn đầu nỗ lực nghiên cứu những giọt nước mắt của các loại động vật khác nhau, bao gồm cả bò sát và chim. Trong báo cáo mới nhất, nhà khoa học này đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về nước mắt của bảy loài chim và bò sát.

Oriá cho biết thêm: “Mặc dù chim và bò sát có cấu trúc khác nhau chịu trách nhiệm sản xuất nước mắt, nhưng một số thành phần của chất lỏng này có nồng độ tương tự như những gì được tìm thấy ở người. Các cấu trúc tinh thể được tổ chức theo những cách khác nhau để chúng đảm bảo sức khỏe của mắt và trạng thái cân bằng với các môi trường khác nhau”.

Với sự hỗ trợ của các bác sĩ thú y và người chăm sóc tại trung tâm bảo tồn và trung tâm chăm sóc động vật hoang dã, các nhà nghiên cứu đã thu thập nước mắt từ các động vật nuôi nhốt khỏe mạnh, bao gồm vẹt đuôi dài, diều hâu, cú, vẹt, rùa cạn, cá sấu caiman và rùa biển.

Khi các nhà khoa học phân tích thành phần hóa học của nước mắt, họ tìm thấy mức độ chất điện giải, chẳng hạn như natri và clorua, tương tự như nồng độ chất điện giải có trong nước mắt của con người. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã đo lượng urê và protein cao hơn một chút trong nước mắt của cú và rùa biển.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng đã nghiên cứu các tinh thể hình thành khi nước mắt khô đi. Ngoài việc xác định chính xác sự khác biệt về nước mắt, các kiểu kết tinh cũng có thể tiết lộ sự hiện diện của các bệnh về mắt khác nhau. Dù có sự giống nhau về thành phần hóa học, nước mắt của các loài chim và loài bò sát khác nhau cho thấy một lượng biến thể đáng ngạc nhiên.

Trong đó, các mô hình kết tinh quan sát được trong nước mắt của rùa biển đặc biệt độc đáo. Chúng phải tạo ra nước mắt đặc biệt để bảo vệ mắt ở dưới nước.

Trong tương lai, các nhà khoa học hy vọng có thể nghiên cứu nước mắt do động vật hoang dã tiết ra.

“Kiến thức này giúp hiểu biết về sự tiến hóa và thích nghi của các loài này, cũng như trong việc bảo tồn chúng”, Oriá nhấn mạnh.