Những con quạ 4 tháng tuổi có thể thông minh như vượn trưởng thành

Dân trí

Theo một nghiên cứu mới, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, khả năng nhận thức của những con quạ bốn tháng tuổi ngang bằng với những con vượn trưởng thành.

Những con quạ 4 tháng tuổi có thể thông minh như vượn trưởng thành - 1

Để chứng minh, các nhà nghiên cứu đã cho những con quạ ở độ tuổi khác nhau thực hiện một loạt các nhiệm vụ thí nghiệm để kiểm tra trí nhớ, khả năng giao tiếp và năng lực học tập của chúng.

Họ kiểm tra khả năng hiểu các con số tương đối và phép cộng, cũng như khả năng nắm bắt tính lâu dài của vật thể.

"Ví dụ, để điều tra xem quạ có biết thức ăn nằm ở đâu hay không, chúng tôi giấu đồ ăn vặt dưới một chiếc cốc, và di chuyển nó nhanh chóng qua lại giữa những chiếc cốc rỗng khác. Một con quạ chọn chiếc cốc bằng cách mổ hoặc chỉ vào nó bằng mỏ, trong khi một con tinh tinh sẽ làm điều này bằng ngón tay của chúng", nhà nghiên cứu Miriam Sima cho biết.

Thử nghiệm cho thấy tất cả tám con quạ có độ tuổi từ 4, 8, 12 và 16 tháng, đều có trí thông minh tương tự. Điều này cho thấy khả năng nhận thức của loài phát triển với tốc độ khá nhanh, đồng nghĩa với việc quạ đạt đến độ trưởng thành về nhận thức sau bốn tháng. Trong khoảng thời gian này, những con chim đầu tiên có xu hướng tự lập và bắt đầu khám phá môi trường xung quanh.

Những con quạ cho thấy sự khác biệt của từng cá nhân trong khả năng nhận thức của chúng. Nhưng nhìn chung, tám con chim giỏi nhất trong việc cộng và hiểu các con số tương đối và kém thành thạo hơn về trí nhớ.

Khi các tác giả của nghiên cứu mới so sánh khả năng hoạt động của quạ với 106 con tinh tinh và 32 con đười ươi, họ nhận thấy những con chim cũng có khả năng nhận thức tương đương với loài vượn.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh: "Kết quả của chúng tôi cho thấy quạ không chỉ có trí tuệ xã hội mà còn phát triển các kỹ năng nhận thức tinh vi để đối phó với thế giới vật chất".

Trang Phạm

Theo Upi

Mới nhất