Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác

(Dân trí) - Để vượt qua những câu hỏi IQ hóc búa dưới đây, bạn cần phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa khả năng quan sát tốt và tư duy logic nhanh nhạy.

Câu hỏi 1

Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác - 1
Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác - 2

Câu hỏi 2

Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác - 3
Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác - 4

Câu hỏi 3

Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác - 5
Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác - 6

Câu hỏi 4

Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác - 7
Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác - 8

Câu hỏi 5

Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác - 9
Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác - 10

Câu hỏi 6

Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác - 11
Những câu hỏi IQ giúp bạn rèn luyện trí não và thị giác - 12

Thảo Vy

Theo BS