NASA chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp của 3 tai lửa mặt trời cùng một lúc

(Dân trí) - Vào ngày 2 và 3 tháng 4/2017, 3 tai lửa đã phóng ra khỏi mặt trời. Vệ tinh quan sát mặt trời Solar Dynamics Obervatory (SDO) của NASA đã ghi lại được hình ảnh tuyệt đẹp này

Anh Thư (Theo BI)