Liên hợp thư viện là hoạt động đi đúng xu hướng thời đại

(Dân trí) - Sự hình thành và phát triển liên hợp hiệp thư viện (library consortium) được coi là một trong những giải pháp quan trọng đối với việc bổ sung, phát triển nguồn tin điện tử.

Liên hợp Thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN nhằm mục đích tăng cường năng lực thông tin cho các cơ quan thông tin thư viện Việt Nam, tiết kiệm kinh phí bổ sung, tránh trùng lặp, lãnh phí và thúc đẩy hợp tác cùng phát triển. Sau 15 năm chính thức đi vào hoạt động với 17 kỳ hội nghị toàn quốc được tổ chức, Liên hợp đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn tin KH&CN cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực thông tin cho các cơ quan thông tin thư viện Việt Nam.

Liên hợp thư viện là hoạt động đi đúng xu hướng thời đại - 1

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 17 của Liên hợp thư viện, Thứ trưởng Bùi Thế Duy đánh giá cao sáng kiến thành lập Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN. Ông nhận định: “Đây là hoạt động rất có ý nghĩa và đi đúng xu hướng của thời đại. Nguồn tin KH&CN là bộ phận quan trọng của tiềm lực KH&CN quốc gia và các viện nghiên cứu, trường đại học cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho loại hình nguồn tin này”.

Nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, nhiều lĩnh vực nghiên cứu ở Việt Nam bị cô lập do không cập nhật được tình hình nghiên cứu trên thế giới. Để KH&CN đuổi kịp và bứt phá với các quốc gia trên thế giới, cứu cánh duy nhất là tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghệ số để tiếp cận nhanh chóng tri thức của nhân loại qua hệ thống dữ liệu, tài liệu trong các thư viện.

Liên hợp thư viện là hoạt động đi đúng xu hướng thời đại - 2

Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Trần Đắc Hiến.

Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Trần Đắc Hiến cho biết: “Trong suốt quá trình hình thành và phát triển 15 năm qua, Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN đã có bước trưởng thành quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cho các cơ quan thông tin, thư viện trong nước. Liên hợp thư viện đã phát triển lớn mạnh cả về số lượng đơn vị tham gia cũng như tự chủ về kinh phí bổ sung nguồn tin KH&CN, cơ sở pháp lý cho cơ chế hoạt động của Liên hợp đã được củng cố bằng Quyết định 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; bằng việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động chính thức của Liên hợp thư viện Việt Nam về Nguồn tin KH&CN”.

Ông cũng nhấn mạnh, thời gian tới, bên cạnh việc phối hợp bổ sung nguồn tin quốc tế, Liên hợp cần tập trung tăng cường chia sẻ tài liệu, dữ liệu nội sinh giữa các đơn vị thành viên, xây dựng Ứng dụng Liên hợp thư viện trên thiết bị di động và nghiên cứu các phương án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư cho việc phát triển nguồn tin KH&CN.

Trong năm 2018, Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ với việc củng cố cơ sở pháp lý, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động; số lượng thành viên chính thức phối hợp bổ sung nguồn tin quốc tế tăng 12% so với năm 2017 và tổ chức các hội nghị, tập huấn nâng cao năng lực cho các đơn vị thành viên. Hội nghị cũng đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn tới theo Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Hội nghị Liên hợp thư viện Việt Nam về Nguồn tin KH&CN là sự kiện được mong đợi hàng năm với sự tham gia của hàng trăm cơ quan thông tin thư viện trong cả nước. Sau 15 năm hoạt động và 17 lần Hội nghị được tổ chức, Liên hợp thư viện đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật nhất là việc phối hợp bổ sung các nguồn tin KH&CN quốc tế có giá trị và chia sẻ các nguồn tin KH&CN nội sinh, góp phần thỏa mãn nhu cầu của người dùng tin trong cả nước.

S.H