Làm thế nào để phát hiện ra một người đang nói dối?

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu mới trên tạp chí Nature Communications, những người nói với ngữ điệu cao, giảm sự nhấn mạnh ở đầu mỗi âm tiết và tốc độ nói chậm hơn thường bị coi là không trung thực.

Làm thế nào để phát hiện ra một người đang nói dối? - 1

Sau khi tiến hành một thí nghiệm đặc biệt trên 115 người ngẫu nhiên đến từ các quốc gia khác nhau, các tác giả nghiên cứu kết luận rằng mọi người đều có khả năng phát hiện ra người nói dối, ngay cả khi nó được nói bằng tiếng nước ngoài.

Để điều tra chi tiết, các nhà nghiên cứu đã thực hiện các thí nghiệm riêng biệt. Thí nghiệm đầu tiên yêu cầu những người tham gia nói tiếng Pháp nghe hàng trăm từ vô nghĩa nghe giống với các từ tiếng Pháp và đánh giá mức độ trung thực hay gian dối.

Dựa trên kết quả, các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng người nghe luôn đánh giá các từ vừa trung thực hơn vừa chắc chắn hơn nếu chúng có ngữ điệu to hơn ở đầu từ và được nói nhanh hơn.

Trong thử nghiệm thứ hai, người nghe một lần nữa được trình bày với một loạt các từ giả được nói nhưng đã được cung cấp một số ngữ cảnh theo ý định của người nói. Kết quả phù hợp với kết quả của thử nghiệm đầu tiên vì những người tham gia đánh giá người nói sẽ trung thực hơn nếu giọng nói của họ tuân theo cùng một mẫu ngữ điệu và không trung thực hơn nếu giọng nói của họ chậm hơn hoặc họ ít nhấn mạnh vào giữa một từ.

Sau đó, các nhà nghiên cứu tuyển dụng những người nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đồng thời nhận thấy rằng câu trả lời của họ phù hợp với câu trả lời của những người tham gia nói bằng tiếng Pháp, cho thấy rằng những người nói các ngôn ngữ khác nhau liên kết các mô hình thuận âm giống nhau với việc nói dối.

Cuối cùng, các tác giả nghiên cứu yêu cầu những người tham gia thử và nhớ lại một số từ không chính xác mà họ đã nghe.

Nhìn chung, người nghe có khả năng ghi nhớ tốt hơn những từ đã được nói với những lời nói tục tĩu hay không trung thực, cho thấy rằng cách nói này bằng cách nào đó "bật ra" so với cách nói thông thường và tự nhiên thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Các nhà nghiên cứu cho rằng phản ứng tự động này đại diện cho một sự thích ứng thính giác độc đáo cho phép người nghe nhanh chóng phát hiện và phản ứng với sự không đáng tin cậy trong quá trình tương tác ngôn ngữ. Hay nói cách khác, nếu bạn muốn nói dối một cách thuyết phục, điều đầu tiên bạn cần làm là điều chỉnh ưu điểm của mình.