Kinh nghiệm vượt qua lũ chảy xiết một cách an toàn

Dân trí

Khi chúng ta đang đi trên đường bất ngờ gặp lũ lớn thì bạn sẽ làm gì để có thể thoát hiểm? Một đoạn video của truyền hình Nhật Bản đã đưa ra những thử nghiệm và đúc kết ra cách để vượt qua lũ một cách an toàn.

Qua video có thể nhận thấy, khi gặp lũ lớn nếu ai cũng mất bình tĩnh và phân tán mỗi nơi thì việc bị cuốn trôi là điều tất yếu. Tuy nhiên nếu bình tĩnh ứng phó tập và hợp thành một hàng dọc thì khả năng đối phó và vượt qua lũ là rất lớn.

Kênh truyền hình đã đưa ra những thử nghiệm chi tiết, cường độ lũ và thậm chí là tiến hành thực tế. Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, kết quả cho thấy thay vì chạy tránh lũ mỗi người phân tán một nơi dẫn đến dễ bị lũ cuốn trôi, thì những nhóm 5,6 người nên bám lấy nhau theo hàng dọc.

Theo phân tích của kênh truyền hình này, khi một nhóm người xếp thành hàng dọc, lực nước sẽ “tấn công” người đứng đầu và giảm dần tới người sau cùng. Chính vì thế nên chọn người khỏe và giữ cân bằng tốt đứng đầu để cả nhóm có thể vững vàng hơn khi trải qua đợt lũ quét. Mẫu chốt lớn là dù có như thế nào thì những người đứng sau vẫn phải ôm chặt và giữ cân bằng cùng với người đứng đầu.

Video này là một kinh nghiệm hay của người Nhật mà chúng ta có thể áp dụng được nhất là những người dân đang sống ở khu vực bị bão lũ.

Nguyễn Hùng