Khuynh hướng hút thuốc lá có liên quan đến các phân tử trong não

Dân trí Bằng cách tạo ra một bản đồ não dựa trên các mẫu mô sau khi chết, các nhà nghiên cứu đã có thể hiểu tại sao một số hành vi nhất định, bao gồm hút thuốc, liên quan đến một số vùng não.

Giáo sư Seth Grant, một nhà thần kinh học tại Đại học Edinburgh, dẫn đầu nghiên cứu Khoa học thần kinh tự nhiên này cho biết: "Chúng tôi nghiên cứu cấu tạo phân tử của não và cô lập hàng ngàn protein ra khỏi não, và sau đó chúng tôi hỏi điều này có thể cho chúng ta biết điều gì về hành vi của con người".

"Những gì chúng tôi tìm thấy là chúng ta có thể liên kết các hành vi với các protein trong các phần khác nhau của não"

Bản đồ này được tạo ra bằng cách phân tích các phân tử protein mà não sử dụng để giao tiếp.

Các phân tử này được tạo ra bởi các gen ở khớp thần kinh - các điểm kết nối giữa các tế bào thần kinh trong não.

Lập bản đồ các phân tử đã cho các nhà nghiên cứu một ý tưởng về những gen khác nhau đang được biểu hiện ở các phần khác nhau của não.

"Việc hút thuốc đặc biệt thú vị, bởi vì khi người hút thuốc nghĩ đến việc hút thuốc, họ sử dụng một phần thùy trán của họ, và những gì chúng tôi tìm thấy là các protein trong bộ não này là những tế bào được kiểm soát bởi những gen khiến mọi người muốn hút thuốc", Giáo sư Grant cho biết.

Một số gen nhất định trước đây liên quan đến hút thuốc, do đó sử dụng bản đồ biểu hiện gen mới của họ, các nhà khoa học có thể xác định được vùng não, nơi những gen hút thuốc có ảnh hưởng. Họ nhận thấy kết quả phù hợp với những phát hiện sớm từ các nghiên cứu chụp não.

Các nhà nghiên cứu cho biết nghiên cứu mới của họ "nối khoảng cách" giữa các nghiên cứu di truyền trong quá khứ và nghiên cứu hình ảnh não.

Giáo sư Grant nói: "Có khoảng một nửa triệu bài báo về hình ảnh của não, nhưng vấn đề lớn nhất của tất cả các tài liệu đó là không ai thực sự biết được tín hiệu này thực sự đo lường cái gì”.

"Những bằng chứng của chúng tôi cho thấy rằng những tín hiệu liên kết với hình ảnh não liên quan đến thành phần phân tử của khớp thần kinh trong những phần đó của não. Chúng tôi đang đưa ra một giải thích phân tử mới cho các nghiên cứu hình ảnh não. "

Nó cũng có hàm ý cho một loạt các hành vi bên cạnh việc hút thuốc lá. Các khía cạnh khác có thể được xem xét bằng cách sử dụng bản đồ phân tử này bao gồm ngôn ngữ, cảm xúc và bộ nhớ

Đây là một bước quan trọng để hiểu cơ sở phân tử của tư duy con người, Giáo sư Grant cho hat.

Bằng cách liên kết các bệnh và những phần não nhất định, kỹ thuật lập bản đồ này cũng có thể cho phép các nhà khoa học tạo ra các phương pháp điều trị bệnh tốt hơn.

Ví dụ, kích thích xuyên sọ là một kỹ thuật đã được thử nghiệm như một phương pháp điều trị bằng cách nhắm mục tiêu vào một khu vực não cụ thể và điều khiển nó bằng sóng từ.

Giáo sư Derek Hill, một chuyên gia về hình ảnh y học tại Đại học College, London, người không tham gia nghiên cứu, đồng ý rằng nghiên cứu mới này đầy hứa hẹn.

Ông nói: "Nghiên cứu này có thể giúp hiểu được cơ sở phân tử của hành vi và có thể dẫn đến các phương pháp điều trị mới, nhưng nó là nghiên cứu ban đầu và cần nhân rộng”.

Đào Hiền (Theo Independent)