Khoa học vui: Điều gì xảy ra khi trộn sữa tươi với màu vẽ?

(Dân trí) - Khi trộn các màu vẽ vào trong sữa tươi thì chúng không bị trộn lẫn vào nhau. Vậy có cách nào để các màu sắc ở trong sữa được trộn lẫn vào nhau mà không cần phải khuấy? Hãy cùng tìm câu giải đáp trong clip sau.

Thực hiện clip: Mạnh Thắng