Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai tài trợ đợt 2 dự án FIRST

Dân trí

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa chính thức triển khai tài trợ đợt 2 Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST). Đây là dự án do Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB) đã ký kết Hiệp định tài trợ ngày 25/7/2013.

Chính phủ Việt Nam giao Bộ Khoa học và Công nghệ là Cơ quan chủ quản Dự án. Dự án FIRST được thực hiện trong 5 năm (2014 - 2019), với tổng mức đầu tư là 110 triệu USD, trong đó vốn vay ưu đãi của IDA từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) là 100 triệu USD và 10 triệu USD từ vốn đối ứng của Việt Nam. Dự án tập trung vào 3 đối tượng: thể chế, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp; với các trọng tâm ưu tiên: đổi mới cơ chế, chính sách KH&CN, cải cách hệ thống KH&CN công lập theo hướng tự chủ, năng động, thúc đẩy đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp và hình thành các doanh nghiệp KH&CN.

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai tài trợ đợt 2 dự án FIRST - 1

Dự án FIRST triển khai tài trợ đợt 2 bao gồm 3 hợp phần. Hợp phần 1a: Thu hút, khuyến khích các nhà khoa học, chuyên gia giỏi nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam hỗ trợ và hợp tác với các tổ chức khoa học, nhà nghiên cứu và DN ở trong nước để triển khai thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo chuyển giao tri thức. Kinh phí tài trợ cho các tiểu dự án của hợp phần 1a là không vượt quá mức kinh phí tối đa tương đương với 200.000 đô la Mỹ và thời gian nhận hồ sơ trước ngày 27/9/2016.

Hợp phần 2a với mục đích sẽ hỗ trợ các tổ chức KHCN công lập (GRI) thực hiện thành công dự án chuyển đổi theo định hướng thị trường, tự chủ và phát triển bền vững. Các tổ chức nghiên cứu công lập thuộc sở hữu của Nhà nước được thành lập hoạt động có pháp nhân độc lập tự chủ hoặc trực thuộc các tổ chức quản lý của Nhà nước (các Bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học). Kinh phí không quá hoặc tối đa tương đương với 4 triệu đô la Mỹ (4.000.000 USD) và thời gian nhận hồ sơ trước ngày 3/10/2016.

Hợp phần 2b2 sẽ hỗ trợ các Nhóm Hợp tác thực hiện Đề xuất triển khai các dự án kinh doanh khả thi dựa trên các kết quả nghiên cứu về KHCN, các ý tưởng sáng tạo giữa các DN, các viện nghiên cứu và các trường đại học. Dự án FIRST sẽ tài trợ theo phương thức có đối ứng và không vượt quá 50% khoản kinh phí thực hiện Đề xuất tương ứng với số tiền tối đa không quá ba triệu đô la Mỹ (3.000.000 USD). Phần kinh phí đối ứng còn lại sẽ do Nhóm Hợp tác trực tiếp đóng góp. Thời gian Dự án nhận hồ sơ trước ngày 4/10/2016.

Đây là một dự án đầu tiên mà World Bank làm đối tác với Việt Nam trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu dài hạn của dự án là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

S.H

Đáng quan tâm
Mới nhất