Bài kiểm tra đánh giá IQ chính xác chỉ với 3 câu hỏi

Dân trí Để có thể gia nhập Mensa, người đăng ký phải trả lời hàng tá câu hỏi. Nhưng rõ ràng, có một cách dễ hơn nhiều để kiểm tra liệu bạn có chỉ số IQ vượt trội hay không.

Kiểm tra phản ứng nhận thức là bài kiểm tra đánh giá IQ ngắn nhất trên thế giới và chỉ có ba câu hỏi. Tuy nhiên, bài kiểm tra thực ra khá phức tạp và chỉ những trí tuệ hơn người mới có thể tìm ra câu trả lời phù hợp.

Kiểm tra phản ứng nhận thức:

1. Một con dơi và một quả bóng có giá 1.10 bảng. Con dơi đắt hơn quả bóng 1,00 bảng. Quả bóng có giá bao nhiêu?

2. 5 máy mất 5 phút để tạo ra 5 vật dụng, sẽ mất bao lâu để 100 máy tạo ra 100 vật dụng?

3. Trong hồ có một vài cây hoa súng. Mỗi ngày, số cây hoa súng tăng gấp đôi. Nếu mất 48 ngày để hoa súng bao phủ toàn bộ hồ, sẽ mất bao lâu để hoa súng bao phủ được một nửa hồ?

Và đây là câu trả lời của hầu hết mọi người:

1. 10 pence

2. 100 phút

3. 24 ngày

Câu trả lời đúng

Câu hỏi 1:

Nếu quả bóng có chi phí X, và dơi đắt hơn quả bóng 1 bảng, thì chi phí là X + 1 bảng.

Vì vậy, dơi + quả bóng = X + (X + 1) = 1,10

Điều này có nghĩa là 2X + 1 = 1,1, và 2X = 0,1 và X = 0,05

Câu trả lời đúng: 5 pence

Câu hỏi 2:

Nếu 5 máy có thể làm ra 5 vật dụng trong 5 phút, 1 máy sẽ tạo ra 1 vật dụng trong 5 phút.

Vì vậy, nếu 100 máy cùng làm, sẽ có 100 vật dụng được làm trong 5 phút.

Câu trả lời đúng: 5 phút

Câu hỏi 3

Nếu hoa súng bao phủ cả hồ cần 48 ngày và tăng gấp đôi kích thước qua một ngày, bạn chỉ phải quay trở lại một ngày để nó bao phủ một nửa hồ.

Câu trả lời đúng: 47 ngày

Đoàn Dương(Theo Dailymail)